Tag Archives: interior

The coolest DIY wall!

(Dansk version nederst)

Rough, industrial and edgy but still warm with a soft expression and a Royal touch – of course 😉 It has taken me some time to decide on material and color – I wanted a rough and edgy look materialwise but a warm and soft color…

Interiorwise

Interiorwise

I have always loved the look of plastered houses and I actually made the a messy project a couple of years ago when I made my own little DIY wall lab! I got this great idea, that I wanted  to mix sand and paint! It turned out really cool but if you came too close to the walls they would bite, it did not only look rough it WAS! Not too smart! 😉

In our new flat I wanted to make something similar that did´nt bite! Who knew that I got so lucky coming across the Danish company KABE!

Ever heard of KABE? Well, here is your chance to get to know this cool product, that might make your life a little less messy and a lot cooler… at least it did mine! 🙂
The Danish company has been up running since 2014, and when I found KABE my idea of mixing stuff together was solved – they´ve already done it for me, awesome!
KABE has developed a product of mixed plaster and paint! The color pallet is modern and developed in cooperation with the designer Mads Arlien-Søborg. As you might already know my favorite colors are in the darker end of the scale, but if you are into industrial and bright the pallet also offers amazing solutions! Which color is your favorite? 🙂
If you wonder whether you dare to get yourself into a DIY wall project, Ill share all my experiences – its all about practice, patience and time! … but in the end its fun and the result is AWESOME! 
YOU NEED:
 • Spatulas in different sizes, make sure you have at least one that fits into the bucket!
 • Masking tape
 • Sandpaper (fine) and maybe a polish mashine
 • Something to cover the floor for blobs – I made plenty!
 • A broom AND a vacuum cleaner
 • An atomizer for the topcoat
 • A wet cloth

 

Interiorwise

Interiorwise

KICK OFF:

1. Remove all wallpaper and clean the walls as good as possible before starting. Its recommended that the walls are totally stripped before you start, but it wasn’t possible for me – nevertheless it turned out really cool, if you go for a more uneven look!

2. Add or pull the plaster with a spatula – its recommended that you do pull backwards or go back on spots where you’ve already been, but I think not to do that, you´ll have to be quite pro! But once the layer dried, the result turned out just the way I wanted it!

3. Make sure you have two spatulas during the process; one to pull the plaster on the wall and one where you can put the left overs.

4. Let the first layer dry for at least 16 hours!

5. Polish the walls  with sand paper – I was told to do it by hand, and I did to begin with, but cause of my inexperience the layer was very uneven, so I tried to make it up with the machine – very slow polishing in circles – and turned out really cool and even!

First layer polished!

First layer polished!

6. Add one more layer if you find it necessary. Its recommended to add a second layer to the entire wall, but I was actually quite happy after the first layer, and I did not want to spoil it, so I decided only to add a second layer on spots where it seemed too uneven.

7. Let it dry again for at least 16 hours!

8. Polish again

9. Brooooooooooom the walls – all the dust MUST be removed before the top coat.

10. Use an atomizer for the top coat – spray an area and dab with a wet cloth to avoid it running… go on until the entire walls are coated. Let it dry! And add a second layer of top coat, this time you can easily use the cloth in circles… add a third layer if you want to, but at least two!

Interiorwise

Interiorwise

Interiorwise

Interiorwise

Interiorwise

Interiorwise

Im am more than happy about the final result! 🙂

I must admit that it was more difficult than I expected and I spent quite a lot of time doing it, that being said… once you get the hang of it, it ain´t that difficult, and its actually quite fun! Most important… the result is awesome and the fact that we´ve done it all by ourself makes it a lot more cool and a lot more personal!! I am already planning the next KABE project!!

Interiorwise

Interiorwise

Interiorwise

Interiorwise

Råt, industrielt og kantet men stadig et varmt og blødt udtryk og selvfølgelig med et royalt strejf 😉 Det har taget mig “lidt” tid til at beslutte, hvilket materiale og farve vi skulle have, men jeg vidste, at væggene skulle have et råt look, men en varm og blød farve…

Jeg har altid elsket pudsede huse, og jeg kastede mig faktisk ud i et møgbeskidt projekt for et par år siden, hvor jeg lavede mit eget lille DIY væg laboratorium! Jeg fik den famøse idé at blande sand og maling, og det viste sig faktisk at blive virkelig fedt, men hvis du kom for tæt på væggene, bed de fra sig, de så ikke bare rå ud, de var RÅ! Ik´skide smart! 😉

Da vi fik vores nye lejlighed, ville jeg rigtig gerne have noget lignende! Og, hvem ku´vide, at jeg var så heldig at støde på det danske firma KABE! Kender du KABE? Så har du chancen her, for at tjekke et fedt produkt ud, der kan gøre dit liv lidt mindre “beskidt” og meget mere cool… det gjorde det i hvert fald for mig! 🙂

Firmaet har eksisteret siden 2014, og da jeg fandt KABE, var min ide om at blande ting sammen løst – de havde allerede gjort det for mig, sejt!
KABE har udviklet et produkt -et mix af spartelmasse og maling! Farve paletten er moderne og udviklet i samarbejde med designeren Mads Arlien-Søborg. Som du måske allerede ved, er mine favorit farver i den mørke ende af skalaen, men hvis du er til industrielt og lyst, har  paletten også en masse at tilbyde. Hvilken farve er din favorit? 🙂

Hvis du spekulerer, hvorvidt du tør kaste dig ud i et væg projekt, så deler jeg alle mine erfaringer her – Det handler om øvelse, tålmodighed og tid! … Men i sidste ende er det sjovt, og resultatet er SUPER FEDT!

DU SKAL BRUGE:

 • Spartler i forskellige størrelser, sørg for at have mindst én, der passer ned i spanden!
 • Malertape
 • Sandpapir (fint) og måske en slibemaskine
 • Noget til at dække gulvet for klatter – Jeg lavede masser!
 • En kost og en støvsuger
 • En forstøver til topcoat
 • En våd klud

KICK OFF:

1. Fjern al tapet og rengør væggene så godt som muligt, før du starter. Det anbefales, at væggene er helt rene, men det var ikke muligt for mig – men det fungerer alligevel super godt, hvis du går efter et mere råt  udseende!

2. Påfør eller træk spartelmassen på væggen med en spartel – det anbefales, at du ikke går tilbage, hvor du allerede har været, men det var noget af en udfordring (rettere umuligt) og, jeg tror man skal være ret prof! Men når det første lag blev tørt, var resultatet præcis, som jeg ønskede!

3. Sørg for at have to spartler; én til at trække spartelmassen på væggen og én, hvor du kan lægge det, der er tilovers.

4. Lad første lag tørre i mindst 16 timer!

5. Slib væggene med sandpapir – Jeg fik at vide, at jeg skulle gøre det i hånden, så det gjorde jeg til at  starte med, men tror min uerfarenhed var skyld i, at det første lag var mere end ujævnt, så jeg greb til slibemaskinen – jeg sleb meget langsom i cirkler – og det blev virkelig godt!

6. Påfør et lag spartelmasse til, hvis du finder det nødvendigt. Det anbefales at påføre et lag til på hele væggen, men jeg var faktisk helt tilfreds efter første lag, og jeg var så bange for at ødelægge det look, så jeg besluttede mig for kun at lappe på steder, hvor det virkede alt for ujævn.

7. Lad det tørre igen i mindst 16 timer!

8. Slib igen!

9. Fej væggenw – alt støvet skal væk, før du kan spraye top coat på.

10. Brug en forstøver til top coat – spray et område og dub med en våd klud for at undgå det løber…  fortsæt indtil hele væggen er sprayet. Lad det tørre! Og spray endnu et lag top coat på, denne gang kan du sagtens tørre med kluden i cirkler… spray et tredje lag på, hvis du synes, men mindst to!

Jeg er mere end tilfreds med resultatet ! 🙂

Jeg må indrømme, at det var lidt sværere end forventet, og jeg har brugt en del tid på det, men når det er sagt… når du først får taget i det, er det slet ikke så svært og faktisk ret sjovt! Men det vigtigste … resultatet er for fedt og det, at vi har lavet det hele selv, gør det endnu mere cool og meget mere personligt !! Jeg allerede planlagt mit næste KABE projekt !!

If you have any kind of questions, comments, whatever – WRITE ME 🙂
I LOVE IT! I can’t wait to show you the final make over of the room…
xx Daniélle

Hunting for the perfect wall!

(Dansk version nederst)

I work my ass off in the flat – painting and wallpapering the bathroom (ill soon show you the result) but when I ocassionaly take a break I can’t help it – Ive just sit in front of my computer sucking for these wallpapers! Have you ever heard of the Italian wallpaper shop Wall & Deco? They take wallpaper to a whole other level… I can just sit and scroll and scroll and scroll… Their selection is really stunning and beyond the ordinary, so If you wanna go all in on a wall, give yourself the pleasure and treat – and check Wall & Deco out 🙂 I could go on forever, but here are some of my favorites!

… and the one that I MUST have for living room!!! A COCKATOOOOOOO…. ❤

Jeg knokler røven ud af buksen i lejligheden – lige nu maler og tapetserer jeg badeværelset (I får snart resultatet at se)! Når jeg en sjældent gang nupper en pause – kan jeg ikke gøre for det – jeg sidder bare og lapper ene tapet i mig efter det andet! Har I hørt om den italienske tapet leverandør Wall & Deco? De tager tapet til helt nye højder … Jeg kan sidde i timevis og zappe rundt … Deres udvalg er helt fantastisk, ud over det sædvanlige, så hvis du vil gå all-in på en væg, så giv dig selv den fornøjelse og tjek Wall & Deco 🙂 Jeg kunne blive ved for evigt, men her er nogle af mine favoritter! … og det jeg MÅ eje til vores stue!! EN KAKADUUUUUE ❤

Have a lovely weekend everybody!
Ill be back very soon with my bathroom makeover project 😉
❤ Danielle

INTERIORWISE at The Hive!

The European blogger conference THE HIVE is just around the corner! It will take place in Copenhagen this weekend and I am looking so much forward to it, to see what its all about, meeting bloggers from all over Europe, networking and exploring my very new world! I will attend workshops and presentations from other bloggers and brands and I am sure Ill be gifted with a billion ideas to make Interiorwise even better 😉

I thought I had to bring a kind of contact card for this, to me, unexplored event – I am quite satisfied, but would really appreciate your opinion – I mean It can always be different, better, funnier  right – so how do you like it? 

Den europæiske blogger konference The Hive er lige rundt om hjørnet! Det sker i København den kommende weekend, og jeg ser så meget frem til det, glæder mig til at se, hvad det hele er for noget, til at møde bloggere fra hele Europa, networke og udforske en helt ny verden for mig! Jeg skal deltage i workshops og høre oplæg fra andre bloggere og firmaer, og jeg er sikker på, at jeg bliver overdynget af en milliard ideer, der kan være med til at gøre Interiorwise endnu bedre;)
Jeg synes, jeg burde have en form for kontaktkort med til den her uudforskede begivenhed – jeg er ret tilfreds, men vil virkelig sætte pris på jeres mening – jeg mener, det kan jo altid blive anderledes, bedre, sjovere – hvad synes i?


ALL THE BEST AND READY FOR THE HIVE! 

THANK YO SO MUCH FOR FOLLOWING, COMMENTING AND JOINING ME 🙂

XX

Daniélle


Live your dreams through interior design!

Do you live together with a football, baseball, basketball fan… ??

The world championship 2014 in football will soon take place and why not use the occasion to go all the way interiorwise, drop your inhibitions and create the coolest room for your kid.. or maybe your partner or yourself!? 😉 

I love to create unique rooms, atmospheres, scenes – I love to go all the way, to do something odd and crazy and not letting me restrict or stop by norms, traditions or because Im afraid of doing something that the majority will find simply over the edge and too weird – thats what motivate and challenge me and thats why I really love to come up with ideas and  decorate rooms for kids, cause I actually have a childs mind when I crawl into the world of interior design, when it comes to create a universe of whatever I may dream about – unfortunately I most of the time have to take into account that I do not live on my own 😉 But if I ever have a child Ill go mad in decorating its room… My best recommendation for decorating a room, especially a kids room, is to let go of do´s and dont´s and try to copy the “universe” that your child is living in- it might a stadium, an ice rink, a forest, an aircraft, the world of Spiderman… there exist no limits, what so ever! And remember, you can always change the color, the wallpaper, the textile… just do it 🙂

Todays post goes to all the football  stars, fans and addicts…  As Tom Stoppard says; If you carry your childhood with you, you never become older -lets play!

All you need for these options are wallpaper, paint and masking tape – include all the walls, the floor, the ceiling, the bedding – everything – think of it as creating a kind of scene for a theatre! 🙂 Check out my post on wallpaper and wall deco for links where to do cool shopping!

Hi Danes! 

Bor du sammen med en fodbold, baseball, basketball, rugby, ishockey fan… ?

VM i fodbold 2014 er lige rundt om hjørnet, og hvorfor ikke benytte lejligheden til at gå hele vejen med din indretning, smid hæmningerne og lav det fedeste værelse til dit barn.. eller måske din kæreste eller dig selv!? 😉
Jeg elsker at skabe unikke værelser, atmosfærer, scener – Jeg elsker at gå hele vejen, at gøre noget skørt og ikke lade mig begrænse eller stoppe af normer, traditioner eller min frygt for at gøre noget, som andre synes er for vildt og for mærkeligt – det motiverer og udfordrer mig – netop derfor elsker jeg at udvikle ideer og dekorere værelser til børn, måske fordi jeg har et barns sind, når jeg kravler ind i interiør verdenen, når det gælder om at skabe et univers af det, jeg drømmer om – desværre er jeg nødt til at tage hensyn til, at jeg ikke bor alene;) Men hvis jeg nogensinde får et barn, er der ingen grænser for, hvordan jeg vil udsmykke dets værelse… min bedste anbefaling, især til børneværelser, er at give slip på “do´s” og “dont´s” er – forsøg at kopiere det “univers”, som dit barn lever i, måske et stadion, en skøjtebane, en skov , et fly, en ​​Spiderman verden… der er ingen grænser! Og husk, du kan altid ændre farve, tapet , tekstil … bare gøre det 🙂

Dagens indlæg går til alle fodbold stjerner, fans og nørder… Som Tom Stoppard siger; Hvis du tager din barndom med dig, bliver du aldrig ældre – slip dit indre legebarn løs!

Alt du behøver er; tapet, maling og malertape – inkluder alle vægge, gulv, loft, sengetøj – alt – tænk på det som at skabe en slags scene, et teater! 🙂 Tjek mit indlæg om tapet og væg-dekoration for links til, hvor du kan shoppe amok!

HAPPY MONDAY, HOPE ITS FUN!
Stay tuned more fun stuff for the kids… and their adults to come! 😉
XX Daniélle


Sleep tight – choice of bedding!

As for the shower curtains your bedlinen can be the main interior accessory or even treasure in your bedroom or wherever you might sleep! My partner doesn’t really get why we have to buy new bedlinen every time I change the color on the wall, what is so hard to get? mean the bed is 140 x 200 and takes almost all the space in the room! 😉 Our bedroom is GREEN GREEN at the moment which can be a little challenging when it comes to bedding! I really love funny and funky bedlinen so I am thinking of changing the color of the walls for a bit more freedom in choice of accessories! And thats exactly what Ill recommend for your bedroom! 

Easy “rules”:

– go for calm walls if you want the bedding to be in focus and if you want the freedom in changing the look of your bed and still have a bedroom in harmony!

– if you love decorated walls eg. walls with groupings of photos, wallpaper, funky text or whatever, go for calm bedding, that will maintain the focus of the lively and interesting walls in your bedroom!

– if you love really colored walls, for for either calm plain colored bedding or choose a color that complements the color of the wall!

On my tour around the bedding-world I felt for one site, that I don’t usually connect to bedding, but I actually find they stuff so cool and their selection so eclectic that Ill stick to that one store today (but more will come) – URBANOUTFITTERS, a place for funky, fun, boheme and classic bedding!

Som med badeforhæng kan dit  sengetøj være den vigtigste interiør-accessory  i dit soveværelse eller, hvor end du måske sove! Min kæreste forstår ikke helt, hvorfor vi er nødt til at købe nyt sengetøj, hver gang jeg ændrer farven på væggen – Hvorfor er det så svært at forstå? Jeg mener, sengen fylder jo 140 x 200 cm, stort set hele rummet! 😉 Vores soveværelse er i øjeblikket GRØNT GRØNT, hvilket er en smule udfordrende, når det kommer til sengetøj! Jeg er en sucker for sjovt og funky sengetøj, så jeg tænker på at ændre vægfarven, for jeg føler mig lidt låst fast, når jeg surfer sengetøj! Og det er præcis, hvad jeg vil anbefale, når du skal indrette  dit soveværelse!

Nemme “regler”:

– Vælg rolige vægfarver, hvis du vil fokus på dit sjove, dekorative sengetøj, og hvis du ønsker frihed til hele tiden at ændre udseende og stadig have et soveværelse i harmoni!

– Hvis du elsker dekorerede vægge f.eks. vægge med grupperinger af fotos, tapet, funky tekst eller hvad som helst,  så vælg sengetøj med et roligt look, så fokus fastholdes på de livlige og interessante vægge i dit soveværelse !

– Hvis du elsker farvede vægge, så vælg enten roligt ensfarvet sengetøj eller vælg en farve, der supplerer farven på væggen!

På min tur rundt i verdenen af sengetøj faldt jeg for et website, som jeg ikke normalt forbinder med sengetøj, men deres udvalg af sengetøj er virkelig så fedt og bredt, at jeg ville holde mig til den idag (men flere vil komme) – URBANOUTFITTERS , et sted for funky, sjovt, boheme og klassisk sengetøj!

SLEEP TIGHT EVERYBODY AND HAVE A FANTASTIC WEEKEND! 🙂 

XX Daniélle


%d bloggers like this: