Tag Archives: DIY

The coolest DIY wall!

(Dansk version nederst)

Rough, industrial and edgy but still warm with a soft expression and a Royal touch – of course 😉 It has taken me some time to decide on material and color – I wanted a rough and edgy look materialwise but a warm and soft color…

Interiorwise

Interiorwise

I have always loved the look of plastered houses and I actually made the a messy project a couple of years ago when I made my own little DIY wall lab! I got this great idea, that I wanted  to mix sand and paint! It turned out really cool but if you came too close to the walls they would bite, it did not only look rough it WAS! Not too smart! 😉

In our new flat I wanted to make something similar that did´nt bite! Who knew that I got so lucky coming across the Danish company KABE!

Ever heard of KABE? Well, here is your chance to get to know this cool product, that might make your life a little less messy and a lot cooler… at least it did mine! 🙂
The Danish company has been up running since 2014, and when I found KABE my idea of mixing stuff together was solved – they´ve already done it for me, awesome!
KABE has developed a product of mixed plaster and paint! The color pallet is modern and developed in cooperation with the designer Mads Arlien-Søborg. As you might already know my favorite colors are in the darker end of the scale, but if you are into industrial and bright the pallet also offers amazing solutions! Which color is your favorite? 🙂
If you wonder whether you dare to get yourself into a DIY wall project, Ill share all my experiences – its all about practice, patience and time! … but in the end its fun and the result is AWESOME! 
YOU NEED:
 • Spatulas in different sizes, make sure you have at least one that fits into the bucket!
 • Masking tape
 • Sandpaper (fine) and maybe a polish mashine
 • Something to cover the floor for blobs – I made plenty!
 • A broom AND a vacuum cleaner
 • An atomizer for the topcoat
 • A wet cloth

 

Interiorwise

Interiorwise

KICK OFF:

1. Remove all wallpaper and clean the walls as good as possible before starting. Its recommended that the walls are totally stripped before you start, but it wasn’t possible for me – nevertheless it turned out really cool, if you go for a more uneven look!

2. Add or pull the plaster with a spatula – its recommended that you do pull backwards or go back on spots where you’ve already been, but I think not to do that, you´ll have to be quite pro! But once the layer dried, the result turned out just the way I wanted it!

3. Make sure you have two spatulas during the process; one to pull the plaster on the wall and one where you can put the left overs.

4. Let the first layer dry for at least 16 hours!

5. Polish the walls  with sand paper – I was told to do it by hand, and I did to begin with, but cause of my inexperience the layer was very uneven, so I tried to make it up with the machine – very slow polishing in circles – and turned out really cool and even!

First layer polished!

First layer polished!

6. Add one more layer if you find it necessary. Its recommended to add a second layer to the entire wall, but I was actually quite happy after the first layer, and I did not want to spoil it, so I decided only to add a second layer on spots where it seemed too uneven.

7. Let it dry again for at least 16 hours!

8. Polish again

9. Brooooooooooom the walls – all the dust MUST be removed before the top coat.

10. Use an atomizer for the top coat – spray an area and dab with a wet cloth to avoid it running… go on until the entire walls are coated. Let it dry! And add a second layer of top coat, this time you can easily use the cloth in circles… add a third layer if you want to, but at least two!

Interiorwise

Interiorwise

Interiorwise

Interiorwise

Interiorwise

Interiorwise

Im am more than happy about the final result! 🙂

I must admit that it was more difficult than I expected and I spent quite a lot of time doing it, that being said… once you get the hang of it, it ain´t that difficult, and its actually quite fun! Most important… the result is awesome and the fact that we´ve done it all by ourself makes it a lot more cool and a lot more personal!! I am already planning the next KABE project!!

Interiorwise

Interiorwise

Interiorwise

Interiorwise

Råt, industrielt og kantet men stadig et varmt og blødt udtryk og selvfølgelig med et royalt strejf 😉 Det har taget mig “lidt” tid til at beslutte, hvilket materiale og farve vi skulle have, men jeg vidste, at væggene skulle have et råt look, men en varm og blød farve…

Jeg har altid elsket pudsede huse, og jeg kastede mig faktisk ud i et møgbeskidt projekt for et par år siden, hvor jeg lavede mit eget lille DIY væg laboratorium! Jeg fik den famøse idé at blande sand og maling, og det viste sig faktisk at blive virkelig fedt, men hvis du kom for tæt på væggene, bed de fra sig, de så ikke bare rå ud, de var RÅ! Ik´skide smart! 😉

Da vi fik vores nye lejlighed, ville jeg rigtig gerne have noget lignende! Og, hvem ku´vide, at jeg var så heldig at støde på det danske firma KABE! Kender du KABE? Så har du chancen her, for at tjekke et fedt produkt ud, der kan gøre dit liv lidt mindre “beskidt” og meget mere cool… det gjorde det i hvert fald for mig! 🙂

Firmaet har eksisteret siden 2014, og da jeg fandt KABE, var min ide om at blande ting sammen løst – de havde allerede gjort det for mig, sejt!
KABE har udviklet et produkt -et mix af spartelmasse og maling! Farve paletten er moderne og udviklet i samarbejde med designeren Mads Arlien-Søborg. Som du måske allerede ved, er mine favorit farver i den mørke ende af skalaen, men hvis du er til industrielt og lyst, har  paletten også en masse at tilbyde. Hvilken farve er din favorit? 🙂

Hvis du spekulerer, hvorvidt du tør kaste dig ud i et væg projekt, så deler jeg alle mine erfaringer her – Det handler om øvelse, tålmodighed og tid! … Men i sidste ende er det sjovt, og resultatet er SUPER FEDT!

DU SKAL BRUGE:

 • Spartler i forskellige størrelser, sørg for at have mindst én, der passer ned i spanden!
 • Malertape
 • Sandpapir (fint) og måske en slibemaskine
 • Noget til at dække gulvet for klatter – Jeg lavede masser!
 • En kost og en støvsuger
 • En forstøver til topcoat
 • En våd klud

KICK OFF:

1. Fjern al tapet og rengør væggene så godt som muligt, før du starter. Det anbefales, at væggene er helt rene, men det var ikke muligt for mig – men det fungerer alligevel super godt, hvis du går efter et mere råt  udseende!

2. Påfør eller træk spartelmassen på væggen med en spartel – det anbefales, at du ikke går tilbage, hvor du allerede har været, men det var noget af en udfordring (rettere umuligt) og, jeg tror man skal være ret prof! Men når det første lag blev tørt, var resultatet præcis, som jeg ønskede!

3. Sørg for at have to spartler; én til at trække spartelmassen på væggen og én, hvor du kan lægge det, der er tilovers.

4. Lad første lag tørre i mindst 16 timer!

5. Slib væggene med sandpapir – Jeg fik at vide, at jeg skulle gøre det i hånden, så det gjorde jeg til at  starte med, men tror min uerfarenhed var skyld i, at det første lag var mere end ujævnt, så jeg greb til slibemaskinen – jeg sleb meget langsom i cirkler – og det blev virkelig godt!

6. Påfør et lag spartelmasse til, hvis du finder det nødvendigt. Det anbefales at påføre et lag til på hele væggen, men jeg var faktisk helt tilfreds efter første lag, og jeg var så bange for at ødelægge det look, så jeg besluttede mig for kun at lappe på steder, hvor det virkede alt for ujævn.

7. Lad det tørre igen i mindst 16 timer!

8. Slib igen!

9. Fej væggenw – alt støvet skal væk, før du kan spraye top coat på.

10. Brug en forstøver til top coat – spray et område og dub med en våd klud for at undgå det løber…  fortsæt indtil hele væggen er sprayet. Lad det tørre! Og spray endnu et lag top coat på, denne gang kan du sagtens tørre med kluden i cirkler… spray et tredje lag på, hvis du synes, men mindst to!

Jeg er mere end tilfreds med resultatet ! 🙂

Jeg må indrømme, at det var lidt sværere end forventet, og jeg har brugt en del tid på det, men når det er sagt… når du først får taget i det, er det slet ikke så svært og faktisk ret sjovt! Men det vigtigste … resultatet er for fedt og det, at vi har lavet det hele selv, gør det endnu mere cool og meget mere personligt !! Jeg allerede planlagt mit næste KABE projekt !!

If you have any kind of questions, comments, whatever – WRITE ME 🙂
I LOVE IT! I can’t wait to show you the final make over of the room…
xx Daniélle

An exhibition of memories!

I have more than thousand faboulous memories from travels all over the world – I love every single one of them and for long I have been thinking of how to use them in my interior. I am not a huge fan of photos scattered around the flat on walls and shelves, so I was thinking about turning an entire wall into a huge painted frame, BUT since we still only rent the place I can’t really paint wherever and whenever I like to, so I had to figure out something else.

A few weeks ago I went to Malmø with my mum and got inspired in the GRANIT store where I found this simple, cool and cheap option!

You can either buy the band with hooks and clips in GRANIT store or do it yourself, like I did! All you need is the band – I bought one meter in a construction shop for only DKK 29 and cut of the hooks from a luggage band – if you do it yourself you can make your exhibition as long as you like! The clips are from TIGER shop and the photos are just ordinary b/w prints but I have ordered photo strips from Prinstagram as well to make the exhibition a bit more dynamic!

Jeg har mere end tusinde fantastiske minder fra rejser rundt i verden – jeg elsker hver og et, og jeg har længe overvejede, hvordan jeg ville bruge dem i min indretning. Jeg er ikke stor fan af billeder spredt rundt i lejligheden på vægge og hylder, så jeg tænkte på at forvandle en hel væg til en kæmpe malet ramme, men da vi stadig kun lejer lejligheden, kan jeg ikke rigtig male hist og her, hvor det lige falder mig ind, så jeg var nødt til at finde på noget andet.

For et par uger siden var jeg så i Malmø med min mor og fandt min inspiration i GRANIT butikken – en virkelig simpel, cool og billig løsning!

Du kan enten købe elastikken med kroge og clips i GRANIT butikken eller lave den selv, som jeg har gjort! Alt du behøver er elastik – jeg købte en meter i et byggemarked for kun 29 og skar krogene af nogle bagage elastikker – hvis du gør det selv, kan du lave din udstilling, så lang du lyster! Clipsene er fra TIGER butikken og billederne er bare almindelig s/h prints, men jeg har lige bestilt fotostrimler fra Prinstagram til at skabe mere dynamik i min lille udstilling! 🙂

ITS SUNDAY AND THE SUN IS SHINING!! 🙂 

XX Daniélle


Paint is magic!!!

Easter in Copenhagen has been awesome, sunny, warm and very relaxed! Every spring when I see just a tiny little sunbeam it makes me wanna paint everything in bright and funny colors – this spring no exception! For the first time in my life I have my own balcony, I am really excited about it and want to make is as cozy as possible but right now I haven’t got the money to do shameless shopping! But lucky me, when I went to my grandparents they had an old bench that they were going to throw out – but I saw potential and NOW it has a future at my balcony! What do you think, cozy or  crazy? 😉

BEFORE!

AFTER! 

All you need is to clean and grind it before painting – choose a good paint, that can resist the weather! 

FOR THE DANES…

Påsken i København har været SKØN, solrig, varm og meget afslappet! Hvert forår, når jeg ser den mindste solstråle, får jeg lyst til at male alt i lyse og sjove farver – dette forår er ingen undtagelse! For første gang i mit liv, har jeg min egen altan, jeg er virkelig begejstret for den og vil gøre så hyggelig som overhovedet muligt, men lige nu har jeg ingen penge til at shoppe skamløst rundt! Jeg var så heldig, da jeg besøgte mine bedsteforældre, at de havde en gammel bænk, som de ville smide ud, men jeg så straks et potentiale og nu har den fremtid på min altan! Hvad synes du, hyggelig eller skør? 😉

HAPPY SUNDAY TO ALL OF YOU!


DIY INDUSTRIAL CHANDELIER!

ITS EASTER AND I HAVE BEEN AWAY FOR SOME DAYS… that being said, I haven’t let down all my homey-projects, actually I´ve been figuring out what to do with the light in my kitchen.

I´ve had this beautiful 12-arms antique chandelier in my kitchen, and oh yes I loved it when I bought it and I still do, it just doesn’t fit anymore – it disturbs my eye 😉 So I decided that I wanted to make a new chandelier this Easter – it had to be industrial and real low budget! This is what happened…

I went to my grandparents house and exactly as I was assuming my granddad had a spare iron pipe in his shed! I would have loved a copper pipe, but they are a bit more pricy and I did not have the patience to wait for the construction-store to open. Thank god for spray paint! Next step was to make a hole in each end of the pipe and attach the chains. All I needed now was a light chain, and I found this cool and rough one in a Swedish shop for only 450SEK, check out GRANIT shop. I am really excited about the result, how do you like it? 🙂

And for the Danes..

Det er påske og jeg har været et smut væk! Dermed ikke sagt, at jeg ikke har tænkt over alle mine små projekter! Hele ugen har jeg tænkt på, hvad jeg skulle stille op med lyset i mit køkken! Jeg har haft den smukkeste 12-armede antikke lysekrone, jeg elskede den dengang jeg fandt den på DBA, og jeg elsker den stadig, den passer bare ikke ind mere! Så jeg satte mig for at lave en lysekrone her i påsken! Den skulle være mere rå i looket og billig at lave…

Jeg tog ned og besøgte mine bedsteforældre og ganske rigtigt, som jeg havde tænkt, havde min bedstefar et gammelt jernrør liggende i sit skur! Jeg ville nu gerne have haft et kobberrør, men de er en smule dyre, og jeg havde ingen tålmodighed til at vente på at byggemarkedet åbnede! Spraymaling blev min redning og næste skridt, var nu at lave et hul i hver ende af jernrøret og fastkoble kæderne. Alt jeg nu manglede var en lyskæde!? Jeg fandt den fedeste rå lyskæde i en svensk butik for kun SEK450, se GRANIT shop.

Jeg er virkelig begejstret over resultatet, hva´synes du?? 🙂

HAPPY EASTER EVERYBODY!

DONT FORGET THE COOL GIVE AWAY ENDS ON MONDAY THE 21TH! 

XX 

Daniélle 


IKEA a great place for interior-hacking!

ARE YOU AN IKEA HACKER LIKE ME?

I wanted a table for my living room but couldn’t really find any – they were either mass produced or victim to designer exploitation (if there happens to exist a word like this 😉 ) So, I went to IKEA and survived the massive traffic and the sight of mass-production, but… of cause there is a BUT, IKEA actually has many basic product, cheap and perfect for DIY projects! My table included… I found this IKEA VITTSJÖ table, actually two-in-one table for DKK 369!  Since I can’t really stand glass tables I thought that the main thing for my project would be the black metallic frame.

My idea was to create a simple, light looking table with room for magazines and small annoying things. I also wanted a mat-look would could turn-out looking used – here comes the chalkboard paint that I just can’t get enough of 😉

How do you like the result!? 

ANY IDEAS FOR COOL DIY PROJECTS – LET ME KNOW!! 🙂 

… and happy Wednesday

xx

Daniélle 


%d bloggers like this: