Category Archives: The Rooms

Little thing, BIG difference!

(Dansk version nederst)

To create the illusion that your ceiling is higher, play with coloring the the wall, the woodwork and the ceiling in the same color – it will make the walls appear taller and it will cheat the eye to be less aware of when the walls end. As you might already know I am crazy about dark colored walls ALSO in small spaces, might go as far as saying ESPECIALLY in small spaces 😉

VERY NICE rooms, but to me, they seem unfinished – the contrast between the wall and ceiling makes the room too divided – like a box with a wrong lid 😉

SEE THE DIFFERENCE???

A lighter version is to paint the ceiling in a shade of the wall color!

Skab en illusion, skab et rum med højt til loftet!! Leg med at male vægge, træværk og loft i samme farve – det vil gøre, at der synes højere til loftet. Det snyder øjet og fjerner fokus på, hvornår væggene ender. Som du måske allerede har opdaget, er jeg vild med mørke vægge OGSÅ i små rum, måske især i små rum 😉

VIRKELIG FLOTTE rum, men for mig, ser de ufærdige ud – kontrasten mellem væg og loft gør rummet opdelt – som en æske med et forkert låg 😉

DONT BE AFRAID OF THE DARK 🙂

HAPPY SATURDAY NIGHT ❤

Danielle


GLAM or INDUSTRIAL?

(Dansk version nederst)

Still babbling about our future kitchen!! Hopefully we´ll get the keys in a weeks time 🙂 I just can’t wait… Ive already shown you how the kitchen looks right now and my ideas about making over the fridge, washer and so… but the kitchen cabinets and tables are completely stripped off personality and coziness – so Im playing with the idea of getting a brass or steel kitchen – its hygienic, easy to clean, looks amazing and fits into different styles in case Ill get in the MAKE OVER mood 😉 Hmm, but it might be a bit pricy, in that case an option will be to repaint the fronts, change the table and maybe add piece of brass to the wall!

How do you like it?

Jeg plaprer stadig om vores fremtid køkken!! Forhåbentlig få vi nøglerne i den kommende uge 🙂 Kan slet ikke vente … Jeg har allerede vist jer, hvordan køkkenet ser ud lige nu, og mine ideer om at give køleskabet og vaskemaskinen en make over… men køkkenskabene og bordene er blottet for personlig stil og hygge, så jeg leger med tanken om at få et messing eller stål køkken – det er hygiejnisk, let at rengøre, ser fantastisk ud og passer ind i mange stilarter i tilfælde af, at det skulle komme over  mig at lave om 😉 Hvad synes du om det ?

Hmm, men måske bliver det lidt for dyrt, i det tilfælde vil jeg alternativt male lågerne, skifte bordpladen ud og måske sætte en messing plade på væggen!

I have shown you these photos before, taken in a private home in Copenhagen – just to show you how a brass kitchen can rock in an ordinary 3 bedroom flat 🙂

Jeg har vist jer de her billeder før, taget i en privat lejlighed i København – bare for at vise jer, hvordan et messing køkken kan pryde i en ganske almindelig 3-værelses 🙂

Hvad synes du om det?

❤ Danielle

 


Kitchen AID!! MAKEOVER…

(Dansk version nederst)

Im getting attacked by thoughts and ideas!! Right now I am thinking about our future kitchen and how to do a complete makeover without spending a fortune!

Interiorwise

Interiorwise

We have to prioritize what is most important, and I know the fridge, the dishwasher and the cooker are probably working – so I can’t really argue that a change is a MUST to start withwhat to do?! 

THIS KITCHEN needs a hand (or ten), right??

My first thought is that the upper cabinets need to go, the weird half moon shelf needs to go, the fronts need paint and new handles, the floor, the walls, the ceiling needs either paint, tiles or wallpaper! The DOOR needs paint… hmm, and I would really love to change the cabinet under the sink and get an old industrial sink! AND what you can’t see from here is the fridge, the very white fridge … and it needs decoration (since we can’t afford a new)! so, I start off with the fridge and share some of my ideas 🙂

PLEASE LET ME KNOW IF HAVE ANY IDEAS FOR THIS KITCHEN!

Lets kick off the fridge (and washer) MAKEOVER!!! OH SO many possibilities! 😉

WALLPAPER!

STICKERS – removable wallpaper!

CHALKBOARD PAINT!

AND, KUDUs magic magnets 😉 

HOW to do it!

No worries, Its so easy to decorate your fridge! The only thing you have to make sure is that the surface is clean – a good idea is to make the surface a little rough with a piece of sandpaper. When using removable wallpaper always start in the corner and go slowly downwards to avoid bubbles! 😉 And if possible, don’t forget to remove the handle before getting into decor action!

Jeg bliver bombarderet af  få tanker og ideer !! Lige nu grubler jeg over, hvordan vores køkken skal se ud – hvordan kan vi laver en total makeover uden at bruge en formue! Vi er nødt til at prioritere, hvad der er vigtigst, og jeg ved udemærket, at både køleskab, opvaskemaskine og komfur formentlig virker fint – så jeg kan ikke rigtig argumentere for, at det er livsnødvendigt at skifte ud til at starte med … Så, hvad gør jeg ?! Det her køkken har brug for en hjælpende hånd (eller ti), ik sandt ??

Min første tanke er, at de over skabene må ud, den underlige runde hylde må ud, skabslågerne males og grebene skiftes ud, gulv, vægge, loft skal enten males, tapetseres eller måske skal der fliser op! Døren skriger efter maling… hmm, og jeg ville elske at skifte skabet under vasken og få en gammel industri vask! Og hvad du ikke kan se herfra, er køleskabet, det meget hvide køleskab … og det SKAL dekoreres (når nu vi ikke har råd til et nyt)! Så, lad os starte med køleskabet, her er billeder af nogle af mine tanker 🙂

Hvordan man gør det!

Ingen bekymringer, det er virkelig let at dekorere dit køleskab! Det eneste du skal sørge for er, at overfladen er ren – en god ide er, at gøre overfladen lidt ru med et stykke sandpapir. Når du dekorerer med “aftageligt” tapet skal du altid starte i hjørnet og gå langsomt nedad for at undgå bobler! 😉 Og hvis det er muligt, så glem ikke at fjerne håndtaget, før du kaster dig i lag med dit unikke køleskab!

LAD mig endelig vide, hvis du sidder og får en god ide eller tanke… jeg tager imod med kyshånd 🙂

PLEASE SHARE YOUR IDEAS AND THOUGHTS… for this kitchen!
Hugs from Copenhagen
xx Daniélle

 


Bath tub HUNT!!

(Dansk version nederst)

We are on the way to our new flat … and how lucky can we be – there is room for a BATH TUB!! At the moment the bathroom is somewhat near empty; all there is are a toilet, a sink and shower-head! The challenge now is to find a bath tub that we can afford OR even better one that we can make ourself – not that we are masters of construction!

 royaldesignstudio.com

royaldesignstudio.com

Ive been looking around for inspiration and here is what I found… I haven’t decided the material yet and I do actually find them all very cool in their own way… so bathroom interior style is open – and I guess will lead my way! I admit that my love at first sight is the one in copper from House & Garden … hmm but galvanized, concrete or a nice black one would be awesome too! What do you think?

excondo.com

excondo.com

Vi er så småt ved at flytte over i vores nye lejlighed… og hvor heldig kan man være – der er plads til et badekar!! I øjeblikket er badeværelset stort set tomt; alt hvad der er, er et toilet, en håndvask og en bruser! Udfordringen er at finde et badekar, som vi har råd til eller endnu bedre et, som vi selv kan bygge! Selvom ingen af os er mestre i den slags! 

Jeg er startet med at gå på inspirationsjagt og her er, hvad jeg fandt … Jeg har ikke besluttet mig for materialet endnu, og jeg er faktisk ret vild med dem allesammen, de er cool på hver deres måde … så stilen ret åben – og badekarret kommer sikkert til at hjælpe mig lidt på vej! Jeg må dog indrømme, at min kærlighed ved første blik, er kobber badekarret fra House & Garden … hmm, men det galvaniseret, beton eller et flot sort ville også være virkelig fedt! Hvad synes du?

GOOD NIGHT AND SLEEP TIGHT
xx Daniélle

Add some HYGGE!!

(Dansk version nederst)

Its with rugs like it is with the Danish word “hygge” (coziness), the more the better – just can’t get enough of hygge!

And rugs really add coziness to the room and I find that the more layers of rugs the more cozy the look becomes! You can mix all kinds of material, patterns and colors or you can stick to the same material and color palettes – as long as you are layering! 😉 Could be a patterned rug on top of another patterned rug or a sheepskin on top of a pattern one – think of it as if you were doing patchwork!

 

 

Apartmenttherapy

Apartmenttherapy

carpets by Anna Marselius

carpets by Anna Marselius

Det er med tæpper, som det er med det danske ord “hygge”, jo mere jo bedre – vi kan bare ikke få nok hygge! Og der er ikke noget som tæpper (skulle da lige være stearinlys), der kan skabe hygge i et rum. Jo flere lag desto mere hyggeligt ser det ud! Du kan blande alle former for materialer, mønstre og farver, eller du kan holde dig til samme materiale og farvepalet – så længe du er lægger i lag eller overlapper! 😉 Det kan være et mønstret tæppe oven på et andet mønstret tæppe eller et skind oven på af ​​et mønstret – tænk på det som, hvis du lavede patchwork!

HAVE A LOVELY WEEKEND,
ITS RAINING OUTSIDE AND ALL WE SHOULD CARE ABOUT TODAY IS “HYGGE”!!!
XX  Daniélle

%d bloggers like this: