Category Archives: Kids room

LETS PLAY!!!

(Dansk version nederst)

CLIMB THE WALLS…

In Denmark we say that someone is crawling on the walls, meaning that the person is all over the place, cant sit still and always on the run – I guess I am one of them!

And I suppose quite a lot of kids feel the same way… or at least their parents?

So, when I saw this photo my first thought was, WOW, I would LOVE to have a climbing wall like that in my flat!

Isn’t awesome?
Lad børnene klatre på væggene …

I Danmark siger vi, at en person kravler på væggene! Det betyder, at vedkommende er over det hele, ikke kan sidde stille og altid er på farten – Jeg tror jeg er en af ​​dem!

Og jeg tror mange børn har det sådan  … eller måske deres forældre?

Da jeg så det her billede var min første tanke, WOW, hvem der bare havde sådan  en klatrevæg i sin lejlighed!

Er det ikke fantastisk?

 


What do you recall from your first room?

(Dansk version nederst)

My first recall goes back to my pure red cupboard and my single bed covered in red textile with thin white squares, I really loved the red cupboard until the day my little budgerigar flew directly into it hits its beak and died! Very dramatic… and bye bye to the red cupboard! My next period was very pink, if you saw me today you might not believe it, but I had all my entire room painted in a very shady light pin and I had this bedlinen with a big gate decorated with pink flowers and green leaves, so pretty if you asked me at that time 😉 actually my mum still has it! On the wall just behind my bed I had a poster with the cutest dog ever, a big and fluffy one! BUT what I also remember is the crystal white ceiling that I was starring at every night – nothing that would take me on an adventure or distract my thoughts… exactly what I have addressed about hospitals and care homes! I mean, its almost 30 years ago and I still remember how it looked and how it made me feel, have you experienced anything similar?

These examples might inspire to create a fun and stimulation ceiling for and maybe with your kids 🙂

ceilingdecor.blogspot.com

ceilingdecor.blogspot.com

http://www.designmegillah.com
juniorbusiness.dk
juniorbusiness.dk

Mit første minde fra mit børneværelse går tilbage til mit lille rød skab og min seng, der var betrukket med rødt tekstil med tynde hvide terner, jeg elskede det røde skab højt lige indtil den dag, hvor min undulat fløj direkte ind i det, brækkede sit næb og døde! Meget dramatisk … og farvel til det røde skab! Min næste periode var meget lyserød, hvis du så mig i dag, ville du måske ikke lige tro det, men hele mit værelse var malet svagt lyserødt, og jeg havde sågar også sengetøj med en stor port dekoreret med lyserøde blomster og grønne blade, så fint hvis du spurgte mig dengang 😉 Min mor har det faktisk stadig! På væggen lige bag min seng havde jeg en plakat med den sødeste hund, en stor og fluffy en! Men hvad jeg husker også er, at jeg lå og gloede op i et kridt hvidt loft, som hverken drev mig på eventyr eller distraherede mine tanker … netop, hvad jeg tidligere har bidt mærke i på hospitaler og plejehjem! Tænk, det er næsten 30 år siden, og jeg kan stadig huske, hvordan det så ud, og hvordan det fik mig til at føle, har du haft lignende oplevelser med de hvide lofte?

Måske kan eksemplerne her inspirere til at skabe et sjovt og stimulerende loft til og måske sammen med børnene 🙂

I´d be more than grateful to hear about yours and your kids experiences! How important is ceiling decoration for you?
ALL THE BEST
Daniélle

Let the kids play – interactive wallpaper!

Do you get tempted when you look at a white wall? I do! I am 34 years old and I still have to sit on my hands when I see a white wall! I just love to write, draw and paint directly on the wall, maybe because my mum didn’t  really appreciate it when I was little – and now I can do whatever I like without being told off ! But what about them kids? 😉

Luckily, not only I have thought about this! When I browsed around I came across different solutions, so if you ain´t a huge fan of your children drawing on the walls the answer is here – go for interactive wallpaper! It comes in many different types – the first one is my favorite, if I was to choose for myself! Its called “I SEE” and you can get it at Cavern Home! Imagine what you can create 😉

Cavern.com, Interiorwise

Cavern.com, Interiorwise

“Dress Me Up”, oh yeah! At Rosenberry home you can get this fantastic wallpaper made by Pop & Lolli. “Dress Me Up” comes with  a collection of outfits and costumes, so your kid not only can change the look of the girls but also the look of the wall, amazing right?

Magnet-receptive wallpaper is another fun way to decorate the room and at the same time give your children a space to unfold their creativity. Magscapes invented the first magnet-receptive printable wallpaper back in 2006. They have a wide range of magnetic wall coverings that enables you continuously to change the look! These ones are primarily made for kids but Magscapes offers a range of different uni-age styles! 

 

Blir´ du fristet, når du ser på en hvid væg? Det gør jeg! Jeg er 34 år og er stadig nødt til at sidde på mine hænder, når jeg ser en hvid væg! Jeg elsker at skrive, tegne og male direkte på væggen, måske fordi min mor på ingen måde satte pris på det, da jeg var lille – og nu kan jeg gøre lige, hvad der passer mig, uden at blive skældt ud! Men hvad med børnene? 😉

Heldigvis er det ikke kun mig, der har tænkt over det! Da jeg surfede rundt faldt jeg over flere forskellige løsninger, så hvis du ikke er stor fan af, at dine børn tegner på væggene er svaret her – interaktiv tapet! Der findes mange forskellige slags – det første er klart min favorit, hvis jeg skulle vælge til mig selv! Det hedder “Jeg ser”, og du kan få det på Cavern Home! Forestil dig lige, hvad du kan lave 😉

“Dress Me Up”, oh yeah! Hos Rosenberry kan du få det her fantastiske tapet designet af Pop & Lolli. “Dress Me Up” kommer med en samling af tøj og kostumer, så dit barn ikke blot kan ændre udseende på pigerne men også udseendet af væggene, fantastisk ik?

Magnet-tapet er en anden sjov måde at dekorere et rum på, og samtidig giver det dine børn plads til at udfolde deres kreativitet. Magscapes opfandt det første magnet-tapet tilbage i 2006. De har en bred vifte af tapeter, der giver dig mulighed for løbende at ændre udseende! Dem jeg her har valgt er primært lavet til børn, men Magscapes tilbyder en række forskellige tapeter til alle aldre og formål!

HAPPY WEEKEND EVERYBODY – hope its gonna be a nice one!
xx Daniélle

Live your dreams through interior design!

Do you live together with a football, baseball, basketball fan… ??

The world championship 2014 in football will soon take place and why not use the occasion to go all the way interiorwise, drop your inhibitions and create the coolest room for your kid.. or maybe your partner or yourself!? 😉 

I love to create unique rooms, atmospheres, scenes – I love to go all the way, to do something odd and crazy and not letting me restrict or stop by norms, traditions or because Im afraid of doing something that the majority will find simply over the edge and too weird – thats what motivate and challenge me and thats why I really love to come up with ideas and  decorate rooms for kids, cause I actually have a childs mind when I crawl into the world of interior design, when it comes to create a universe of whatever I may dream about – unfortunately I most of the time have to take into account that I do not live on my own 😉 But if I ever have a child Ill go mad in decorating its room… My best recommendation for decorating a room, especially a kids room, is to let go of do´s and dont´s and try to copy the “universe” that your child is living in- it might a stadium, an ice rink, a forest, an aircraft, the world of Spiderman… there exist no limits, what so ever! And remember, you can always change the color, the wallpaper, the textile… just do it 🙂

Todays post goes to all the football  stars, fans and addicts…  As Tom Stoppard says; If you carry your childhood with you, you never become older -lets play!

All you need for these options are wallpaper, paint and masking tape – include all the walls, the floor, the ceiling, the bedding – everything – think of it as creating a kind of scene for a theatre! 🙂 Check out my post on wallpaper and wall deco for links where to do cool shopping!

Hi Danes! 

Bor du sammen med en fodbold, baseball, basketball, rugby, ishockey fan… ?

VM i fodbold 2014 er lige rundt om hjørnet, og hvorfor ikke benytte lejligheden til at gå hele vejen med din indretning, smid hæmningerne og lav det fedeste værelse til dit barn.. eller måske din kæreste eller dig selv!? 😉
Jeg elsker at skabe unikke værelser, atmosfærer, scener – Jeg elsker at gå hele vejen, at gøre noget skørt og ikke lade mig begrænse eller stoppe af normer, traditioner eller min frygt for at gøre noget, som andre synes er for vildt og for mærkeligt – det motiverer og udfordrer mig – netop derfor elsker jeg at udvikle ideer og dekorere værelser til børn, måske fordi jeg har et barns sind, når jeg kravler ind i interiør verdenen, når det gælder om at skabe et univers af det, jeg drømmer om – desværre er jeg nødt til at tage hensyn til, at jeg ikke bor alene;) Men hvis jeg nogensinde får et barn, er der ingen grænser for, hvordan jeg vil udsmykke dets værelse… min bedste anbefaling, især til børneværelser, er at give slip på “do´s” og “dont´s” er – forsøg at kopiere det “univers”, som dit barn lever i, måske et stadion, en skøjtebane, en skov , et fly, en ​​Spiderman verden… der er ingen grænser! Og husk, du kan altid ændre farve, tapet , tekstil … bare gøre det 🙂

Dagens indlæg går til alle fodbold stjerner, fans og nørder… Som Tom Stoppard siger; Hvis du tager din barndom med dig, bliver du aldrig ældre – slip dit indre legebarn løs!

Alt du behøver er; tapet, maling og malertape – inkluder alle vægge, gulv, loft, sengetøj – alt – tænk på det som at skabe en slags scene, et teater! 🙂 Tjek mit indlæg om tapet og væg-dekoration for links til, hvor du kan shoppe amok!

HAPPY MONDAY, HOPE ITS FUN!
Stay tuned more fun stuff for the kids… and their adults to come! 😉
XX Daniélle


%d bloggers like this: