Category Archives: My Crib

Milan & Dimore!!!

Interiorwise WHO?? I know… I have been away for a while, but lots has happened – it has actually been quite a rough period in my life, but Im out on the other side now, so here I am… just arrived from a trip to wonderful Milan!!

As everybody probably knows Milan is loaded with high end (high priced) fashion and interior design. I found at least 878 pieces that I would die for but before even thinking about it my wallet was already exhausted… dead! So, if you go to Milan and if you are a sucker for interior design, which you probably is since you are here 🙂 … I would recommend you to visit Dimore Studio – I have mentioned them before  – Emiliano Salci and Britt Moran who founded DIMORESTUDIO in 2003. They are my number one favorit interior designer – with a dark colour palette and the courage to throw you over the edge again and again, its like walking in to a warm fairytale, I am speechless 🙂 You HAVE to visit the studio at via solferino 11
20121 milano – it makes a world of difference to see it live!

IMG_2502

Interiorwise at Dimorestudio

Interiorwise at Dimorestudio

Interiorwise at Dimorestudio

Interiorwise at Dimorestudio

Interiorwise at Dimorestudio

Interiorwise at Dimorestudio

Interiorwise at Dimorestudio

Interiorwise at Dimorestudio

Interiorwise at Dimorestudio

Interiorwise at Dimorestudio

Interiorwise at Dimorestudio

Interiorwise at Dimorestudio

Interiorwise at Dimorestudio

Interiorwise at Dimorestudio

Interiorwise at Dimorestudio

Interiorwise at Dimorestudio

❤ ENJOY!!!!

Daniélle


Coolest DIY project!

(Dansk version nederst)

ITS BEEN A WHILE… I’m so sorry!!! But the huge flat-make-over takes a “tiny” little longer than expected OMG!!!! Right now we have to sleep in the living room surrounded by boxes and all our crap… but no worries, soon Ill be back with a full view of the hard work 😉

In the meanwhile I have just fallen in love with this amazing piece of a DIY cupboard by the blogger The Painted Hive  – its one of the most cool projects Ive ever seen, what do you think? 🙂 see HOW TO on The Painted Hive!  Little warning, it seems it aint a beginner project, but nevertheless go for it, ILL TRY IT… when I get time for “free play” one day again 😉

Det er længe siden… SORRY !!! Men det enorme lejligheds-make-over tager en “smuule” længere end forventet, OMG !!!! Lige nu sover  vi i stuen omgivet af kasser og alt vores l…,  men jeg er snart (meget snart forhåbentlig 🙂 ) tilbage, så jeg kan vise jer, hvad der er kommet ud af det hårde arbejde 😉 I mellemtiden vil jeg lige vise jer et gør-det-selv projekt, som jeg har forelsket mig totalt i – et DIY skab af bloggeren The Painted Hive – det er et af ​​de fedeste projekter, jeg nogensinde har set, hvad synes du? 🙂

Se hvordan du gør på The Painted Hive ! Lige en advarsel, det ser ikke umiddelbart ud som et begynder projekt, men det skal ikke holde nogen tilbage! Jeg tænker at forsøge mig en dag… når jeg igen får lidt fritid 😉 

HAVE A LOVELY SUNDAY! 🙂

❤ Daniélle


Interior star in Madrid!

IM OFF TO MADRID tomorrow… and Im looking so much forward to it! 🙂 But before take off I would love to share this interior star with you!

Teresa Sapey Estudio de Arquitectura is a Madrid based architecture and design studio, she is actually Italian, but the studio is based in Madrid and was founded back in 1990. The team works with design within a range of different sectors – for instance installations, graphic and product design!

I find their expression quite eclectic, from very neat and modern to colorful, fun and deep – here are a selection of my favorites by Teresa Sapey. I am a huge sucker for lights, so Ill start of by showing you these photos… wonder how the lamps would look in my flat, the lights in my (non existing) garden, the eye-catching wall in front of my bed or maybe in the ceiling OR the cheesy way of dividing my flat or storage my wine…. check out her portfolio or find her on Pinterest, she’s an inspiration for a range of styles!

JEG ER PÅ VEJ til Madrid i morgen … og jeg glæder mig helt vildt! 🙂 Men inden afgang, vil jeg lige dele en indretningsstjerne med Jer!

Teresa Sapey Estudio de Arquitectura er et arkitektur og design studie i Madrid, hun er faktisk fra Italien, men studiet ligger Madrid og blev grundlagt i 1990. Teamet arbejder med design inden for en række forskellige sektorer – for eksempel installationer, grafik og produkt design!

Jeg synes deres udtryk er meget eklektisk, det spænder fra de meget rene linjer og moderne til farverig, sjov og dyb indretning – her vil jeg vise jer nogle af mine yndlings. Jeg er vild med lys, så jeg starter med de her fede lysinstallationer og … spekulerer samtidig på, hvordan lamperne vil se  ud i min lejlighed, lysene i min (ikke eksisterende) haven, den iøjenfaldende væg foran min seng eller måske i loftet eller den osteagtige måde at dele lejlighed op på eller opbevare min vin …. Tjek hendes portefølje eller finde hende på Pinterest, hun er en inspiration uanset, hvilken stilart, du er til!

VIVA MADRID… see you in a weeks time!
xx Daniélle

 


Garden shower!!

(Dansk version nederst)

Are you too hot for this place? 

Shower the people!! Copenhagen is burning and it really shows that we aint no near used to this – nobody is able to work and everybody hangs around every single little dash of water in the city wearing as little clothes as possible! Since Denmark isn’t known for our warm and lovely summers we don’t use to bother that much about outdoor showers… but time has changed! And these days, I just can’t think of anything more fantastic that having a garden shower… my mum called the other day and kept on blabbering about garden showers… so I thought Id do a little research how we could make her one.. I went for a simple construction that we could do ourselves on a relatively low budget …

And the cutest and easiest way to make your own garden shower… who talked about privacy 😉

 

København smelter! Og, det ser ud som om, vi ikke rigtig har vænnet sig til det – ingen er i stand til at arbejde og alle hænger omkring hver eneste lille vandpyt i byen iført så lidt tøj som muligt! Danmark er ikke ligefrem kendt for varme og dejlige somre, så udendørs bade er ikke det, der måske har fyldt mest i vores tanker! Men i disse dage, kan jeg ikke forestille mig noget mere fantastism end et udendørs bad… Min mor ringede den anden dag og hun blev ved at ævle om den her have bruser … så jeg tænkte, jeg måtte lave lidt research og finde ud af, hvordan vi kan lave sådan et i hendes kolonihave hus .. Jeg gik efter noget simpelt og ikke så dyrt, som vi selv kan lave!

If you have a great garden shower or a fab idea, don’t hesitate to send it, its VERY MUCH appreciated!
HAPPY SHOWER EVERYBODY!
xx Daniélle

Is your sun yellow?!

(Dansk version nederst)

When I was a kid I painted the sun yellow, because someone taught me that the sun was yellow! But is it really yellow?? or just a huge bright lamp that lightens up our room?! Nevertheless, someone has decised that this beautiful thing, that heats up our bodies and boost our energy is YELLOW!! In the natural world yellow is the color of happiness, optimism and enlightenment! SO, why is that none, of whom I know, use yellow in their interior design and why is it my boyfriend says, that I can do whatever I want to interiorwise as long as I keep my hands OFF yellow! I actually like yellow and find a great inspiration and satisfaction in yellow interior…

I went for a a little research and asked my fellow-interior-enthusiasts in a Facebook group of almost 20.000 members how they feel about yellow and if they would show me their homes!

Their answers represented the entire scale! Here are some of them…

To me yellow is a very hard color, I wouldn’t dare using it! 

I love yellow, but it has to be combined with other colors!

I love yellow, yellow makes me happy! 

I am crazy about yellow! 

Yellow is a warm and happy color, I love yellow! 

If I let the answers stand alone my imagination goes all wild and I see rooms painted all yellow, like this one to the right. Maybe because if really love a color I have a tendency to go in saint! 😉 So I was actually quite surprised, when I saw all the nice photos of how my fellow members think yellow interior design 🙂

Dots: Katja Poulsens home Cupboard: Caroline Kruse Vendelbo Sørensens home  Plate: Kristina Lindes home

Dots: Katja Poulsens home
Cupboard: Caroline Kruse Vendelbo Sørensens home
Plate: Kristina Lindes home

I was wondering why a color people really like is reduced to an accent color! Cause, I myself have an entire wall painted in petrol, my FAVORITE color 🙂  SO, I did some more research… and I found that yellow is the color that captures our attention more than any other color, its the most visible color of the spectrum and the first color that the human eye processes is yellow. Maybe, that is the explanation both why yellow is used for cautionary signs and emergency vehicles and why an excessive use of bright yellow can irritate the eyes, my boyfriends eyes! To end this I still think that yellow works awesomely interiorwise entire walls or as an accent color to create focus in the room! If it annoys your eye go for accent if not, check out these photos 😉

Thanks to all for sharing your photos with me!
WELCOME YELLOW!!

Da jeg var barn, malede jeg altid min sol gul, fordi nogen lærte mig, at solen var gul! Men er den virkelig gul? eller er det bare en enorm lampe, der lyser op over os?! Ikke desto mindre har nogen bestemt, at denne smukke ting, der varmer vores kroppe og fylder os med energi er GUL! I den naturlige verden er gul farven på lykke, optimisme og oplysning! Men, hvorfor er der så ingen i min omgangskreds, der bruger gul i deres indretning? Og, hvorfor er det min kæreste siger, at jeg kan gøre, hvad jeg vil, så længe jeg holder mig fra gul! Jeg er faktisk vild med gul og finder stor inspiration i gult indretning…

Jeg besluttede mig for at researche lidt og spurgte mine indretningsvenner i en Facebook-gruppe på næsten 20.000 medlemmer, hvad de mener om gul, og om de ville vise mig deres gule indretning!

Svarene repræsenterede hele skalaen! Her er nogle af dem …

For mig gul er en skrap  farve, jeg ville jeg ikke turde bruge det!

I love gule, men den skal bruges med en anden farve!

Jeg elsker gul, gul gør mig glad!

Jeg er vild med gul!

Gul er en varm og glad farve, jeg elsker gul!

Hvis jeg lader svarene stå alene, løber min fantasi af med mig, og jeg ser helt gule vægge, som på billedet til højre. Måske fordi, jeg selv går helt amok, når jeg er vild med en farve 😉 Så jeg var faktisk ret overrasket, da jeg så alle de dejlige billeder af, hvordan mine indretningsvenner tænker gul indretning 🙂

Jeg spekulerede på, hvorfor en farve, man virkelig godt kan lide reduceres til en accent (fokus) farve! Jeg har selv en hel væg malet i petroleum, min yndlingsfarve 🙂 Så jeg lavede lidt mere research … og fandt ud af, at gul er den af alle farver, der fanger vores opmærksomhed først, den mest synlige farve i spektrum og den første farve, som det menneskelige øje absorberer. Måske, har jeg  forklaringen her, både, hvorfor gul bruges til advarsels tegn og udrykningskøretøjer og, hvorfor overdreven brug af gul kan irritere nogens øjne, min kærestes øjne eksempelvis! For at afslutte denne snak om gul, synes jeg stadig, at gul er en fantastisk farve at indrette med det være sig hele vægge eller som en accent farve for at skabe fokus i rummet! Hvis det irriterer dit øje så gå for accent effekten hvis ikke, så tjek disse billeder;)

TUSINDE TAK FOR ALLE JER, DER HAR DELT JERES BILLEDER MED MIG! 🙂


%d bloggers like this: