Category Archives: Interior go´s!

Sucker for books? #4 tips

I love books and I am simply a sucker for home libraries! I have many books that I know Ill never get to read – actually I have books that I am a bit ashamed of but I just can’t throw ´em out cause they have become a part of my interior decoration – even the most awful paperback contributes to the cozy and warm atmosphere that a simple thing as books can create! Remember Harry Potter!!? When I was writing my thesis I went to the Royal Library, the black diamond, in Copenhagen – cause the reading hall gave me the feeling of being at Hogwarts – all the books gave me this lovely fragrance of wisdom. coziness and warmth – crucial for me to finish my thesis! There is nothing new about home libraries and stacking books – but it still works and to me – I don’t care about trends – I care about what works and what makes me feel good 😉

Today Ill show you a selection of different home libraries that I think works really well and give you some quick and easy tips how to add a cool touch and life to your book shelf!

1. First thing might be the boring one – make up your mind – what do you want to keep, get rid of, which items do you want to expose and what look are you heading for?

 2. Color magic! Are you into colors? This is a fun and decorating solution, might be a bit annoying if you actually want to read and you cant remember the color of the book, but anyway this home library just make me smile – does it make you smile too? 😀

If you decide to make your own colorful library – see what works best at yours! Might be a vertical mountain of colored books, beginning with the dark ones at the bottom, gives a better effect in a more narrow room for instance – if you try it out ill be happy to see a photo!

3. If your collection of books goes in every direction an idea is to see the bookshelf as a wall that you can decorate with frames, prints and lights – when you hang a photoframe directly on the shelf the different levels adds a more calm look to a sometimes chaotic mass of books – just take a look at the photo beneath, when I look at the bookshelf my eyes concentrate on the photoframe at first!

4. Create small platforms with samples of for instance a plant, a little vase with flowers, a photo, a sculpture, a travel treasure or whatever you find decorative! A rule of thumb, when you do samples think in colors that complement each other – I´m sure your eyes will notice immediately if the color palette has turned out annoying!

Lastly, if you do not read, do not have books but really wants a home library – why not get a wall poster? They come in funky colors, b/w and greyish! 🙂

Jeg elsker bøger, og jeg er simpelthen en sucker for kæmpe bogreoler! Jeg har mange bøger, som jeg ved, jeg aldrig kommer til at læse – faktisk har jeg bøger, som jeg er lidt flov over at have, men jeg kan bare ikke smide dem ud, for nu er de blevet en del af min indretning – selv den mest forfærdelige paperback kan bidrage til den hyggelige og varme atmosfære, som simple ting som bøger kan skabe! Tænk på Harry Potter!? Da jeg skrev mit speciale, sad jeg på det Kongelige Bibliotek, Den Sorte Diamant. i København – læsesalen gav mig simpelthen en følelse af ​​at være på Hogwarts – alle bøgerne osede af visdom, hygge og varme – altafgørende for at jeg fik afleveret mit speciale! Der er intet nyt i kæmpe bogreoler og stablede bøger – men det virker stadig – jeg går ikke op i trends – men heg går op i, hvad der virker, og hvad der får mig til at føle mig godt tilpas 😉

I dag vil jeg vise jer et udvalg af forskellige hjemme biblioteker, som jeg synes virker rigtig godt, og give jer nogle hurtige og nemme tips til, hvordan i kan tilføje et cool touch og liv til jeres bogreoler!

1. Første ting kan være lidt kedelig – gør op med dig selv – hvad vil du beholde, hvad kan du smide ud, hvilke ting vil du gerne vise frem, og hvilket udtryk stræber du efter?

 2. Farve magi! Er du til farver? Her er en sjov og dekorativ løsning, kan dog være en smule irriterende, hvis du rent faktisk ønsker at læse, og ikke lige kan huske farven på bogen, men uanset får den her bogreol mig bare til at smile – får den også dig til at smile? : D

Hvis du beslutter dig for at lave dit egen farverige bibliotek – så se, hvad der virker bedst hos dig! Det kan for eksempel være, at et lodret bjerg af farvede bøger, begyndende med de mørke i bunden, giver en bedre effekt i et mere smalt rum – hvis du kaster dig ud i det, vil jeg meget gerne se et billede!

3. Hvis din samling af bøger stikker i alle mulige retninger kan det være en idé, at se bogreolen som en mur, du kan dekorere med rammer, billeder og lys – når du hænger en fotoramme direkte på reolen, giver de forskellige niveauer et mere roligt udtryk – se billedet ovenover! Når jeg ser på reolen, er fotorammen det første, mine øjne ser!

4. Skab små platforme med samlinger af for eksempel en plante, en lille vase med blomster, et foto, en figur, et rejse fund eller hvad som helst, du finder dekorativt! En tommelfingerregel – tænk i farver, der supplerer hinanden – jeg er sikker dine øjne straks vil bemærke, hvis farvepaletten viser sig at være irriterende!

Endelig, hvis du ikke læser og ikke har bøger, men virkelig ønsker dig et hjemme-bibliotek – så få en kæmpe væg til væg plakat? De kommer i funky farver, sort/hvid og grålig! 🙂

BOOKS ARE NOT JUST FOR READERS, HAPPY TUESDAY EVERYBODY! 

All the best from ME! 


GROUPING ROCKS!!

I keep falling for all different kinds of prints, posters and graphics that I just must have – there is absolutely no common thread, the style sticks in all directions! I could not really decide what to do and how to create the perfect spot for each one of them in our flat! To begin with I thought that they were too different in style that I could´nt group them all together but I got really surprised 🙂

… My recommendation today is therefor GROUPING no matter of sizes, shapes, colors and style! That being said, if you have a color theme in your room stick to colors that complements the color of the room or go for a selection of b/w prints etc. – my room is white, why it worked perfect with a funky and eclectic color palette 😉

All you need to take into account is how your photos, frames and stuff fit together – think of it as a puzzle and place them as close as possible or with a bit of air in between but not more than youll get the impression that they all belong together – unite them into an art piece!

Jeg falder hele tiden for alverdens prints, plakater og grafik, som jeg bare MÅ have – der er absolut ingen rød tråd, stilen stikker i alle retninger! Jeg kunne ikke beslutte mig for, hvad jeg skulle gøre med dem eller, hvordan jeg kunne skabe det perfekte sted for hver enkelt af dem! Jeg var overbevist om, at de var alt for forskellige i stil, så jeg ikke kunne placere dem sammen, men jeg blev virkelig overrasket 🙂

… Jeg kan virkelig anbefale GROUPING uanset størrelser, former, farver og stil! Når det er sagt, vil jeg alligevel anbefale, at du lige indtænker resten af rummet. Hvis du har et farvetema i værelset, så hold dig til farver, der supplerer farven i værelset eller vælg i stedet en sort/hvid samling – mit værelse er hvidt, derfor fungerede det perfekt med en funky og eklektisk farvepalet 😉

Alt du behøver at overveje er, hvordan din samling passer sammen – tænk på det som et puslespil, og placer dem så tæt som muligt eller med en anelse luft med imellem, men ikke mere end du får indtrykket af, at de hører sammen – foren dem i ét kunstværk!

HAPPY READING

xx from Daniélle! 


An exhibition of memories!

I have more than thousand faboulous memories from travels all over the world – I love every single one of them and for long I have been thinking of how to use them in my interior. I am not a huge fan of photos scattered around the flat on walls and shelves, so I was thinking about turning an entire wall into a huge painted frame, BUT since we still only rent the place I can’t really paint wherever and whenever I like to, so I had to figure out something else.

A few weeks ago I went to Malmø with my mum and got inspired in the GRANIT store where I found this simple, cool and cheap option!

You can either buy the band with hooks and clips in GRANIT store or do it yourself, like I did! All you need is the band – I bought one meter in a construction shop for only DKK 29 and cut of the hooks from a luggage band – if you do it yourself you can make your exhibition as long as you like! The clips are from TIGER shop and the photos are just ordinary b/w prints but I have ordered photo strips from Prinstagram as well to make the exhibition a bit more dynamic!

Jeg har mere end tusinde fantastiske minder fra rejser rundt i verden – jeg elsker hver og et, og jeg har længe overvejede, hvordan jeg ville bruge dem i min indretning. Jeg er ikke stor fan af billeder spredt rundt i lejligheden på vægge og hylder, så jeg tænkte på at forvandle en hel væg til en kæmpe malet ramme, men da vi stadig kun lejer lejligheden, kan jeg ikke rigtig male hist og her, hvor det lige falder mig ind, så jeg var nødt til at finde på noget andet.

For et par uger siden var jeg så i Malmø med min mor og fandt min inspiration i GRANIT butikken – en virkelig simpel, cool og billig løsning!

Du kan enten købe elastikken med kroge og clips i GRANIT butikken eller lave den selv, som jeg har gjort! Alt du behøver er elastik – jeg købte en meter i et byggemarked for kun 29 og skar krogene af nogle bagage elastikker – hvis du gør det selv, kan du lave din udstilling, så lang du lyster! Clipsene er fra TIGER butikken og billederne er bare almindelig s/h prints, men jeg har lige bestilt fotostrimler fra Prinstagram til at skabe mere dynamik i min lille udstilling! 🙂

ITS SUNDAY AND THE SUN IS SHINING!! 🙂 

XX Daniélle


%d bloggers like this: