Category Archives: Interior go´s!

EASY TIPS…

HOW TO ADD PERSONALITY TO YOUR ROOM!

1. Place stuff where they do not usually belong – it makes the room much for interesting, fun and personal! 

I found a cut-piece of wood in the outskirt of Copenhagen – actually nearby my grandparents summerhouse – it works perfectly for hanging stuff and the paper roll!  

VELVET curtains – usually seen in bedrooms, living rooms, lounges … but in our bathroom in fulfills the look and feeling of NOT being in a bathroom – it adds warmth and coziness! 

2. Go odd… use funky art, photos, prints but why hang them on the wall, they always hang on the wall! Use a hook or something else, create levels in the room it makes it ALIVE and interesting!  And for all the small ugly stuff that I have… different tin cans and boxes – stack them! Stacking does the same – create levels!! 

INTERIORWISE

INTERIORWISE

3. DIY – is always personal! I have spray painted some old cans and instead of spending heaps of money buying a lamp I found this basket and two light bulbs – it gives a such a cosy light! And it aint “just” a lamp! 

4. DECORATE DECORATE DECORATE… and don’t forget you can always change it 😉 

INTERIORWISE

INTERIORWISE

1. Placer ting, hvor de normalt ikke hører til – det gør rummet meget mere interessant, sjovt og personligt!

Jeg fandt et stykke træ i udkanten af København – faktisk ret tæt på mine bedsteforældres sommerhus – det fungerer perfekt til hængeting og toiletrullen!

VELOUR gardiner – ikke lige det, man normalt ser i et badeværelse! Måske nærmere soveværelser og stuer… men i vores badeværelse skaber gardinet præcis den følelse, som jeg ønskede,  ikke at være i et badeværelse – det giver varme og hygge!

2. Gør noget skørt… brug funky kunst, fotos, prints, men hvorfor hænge dem på væggen, de hænger jo altid på væggen! Brug en krog eller noget andet, så du skaber niveauer i rummet, det gør det levende og interessant! Og til alle mine små grimme ting… forskellige dåser og kasser – stabl´ dem! Når du stabler, sker der det samme – man skaber niveauer!!

3. GØR-DET-SELV – er altid personligt! Jeg har spraymalet nogle gamle dåser og i stedet for at bruge masser af penge på at købe en lampe, fandt jeg en kurv og to glødepærer – det giver et vildt hyggeligt lys! Og det er ikke “bare” en lampe!

4. DEKORER DEKORER DEKORER!! Og husk, du kan altid lave det om igen! 😉

HAPPY DECORATING!

❤ Daniélle


Little thing, BIG difference!

(Dansk version nederst)

To create the illusion that your ceiling is higher, play with coloring the the wall, the woodwork and the ceiling in the same color – it will make the walls appear taller and it will cheat the eye to be less aware of when the walls end. As you might already know I am crazy about dark colored walls ALSO in small spaces, might go as far as saying ESPECIALLY in small spaces 😉

VERY NICE rooms, but to me, they seem unfinished – the contrast between the wall and ceiling makes the room too divided – like a box with a wrong lid 😉

SEE THE DIFFERENCE???

A lighter version is to paint the ceiling in a shade of the wall color!

Skab en illusion, skab et rum med højt til loftet!! Leg med at male vægge, træværk og loft i samme farve – det vil gøre, at der synes højere til loftet. Det snyder øjet og fjerner fokus på, hvornår væggene ender. Som du måske allerede har opdaget, er jeg vild med mørke vægge OGSÅ i små rum, måske især i små rum 😉

VIRKELIG FLOTTE rum, men for mig, ser de ufærdige ud – kontrasten mellem væg og loft gør rummet opdelt – som en æske med et forkert låg 😉

DONT BE AFRAID OF THE DARK 🙂

HAPPY SATURDAY NIGHT ❤

Danielle


The little black!!

(Dansk version nederst)

I have a huge color crush on black… some would argue black isn’t a color, whatever it is, it has a marvelous effect in creating a dynamic, interesting and sophisticated look! As much as I love to dress in black I love to dress my rooms in black and I find it doing exactly the same to my interior than it does to my look… haha 😉

Everybody talks about the “little black” and nobody doubts what that little black dress means – why should it be different when it comes to interior! Black creates magic in a room and if you ask me all the myths about black are exactly, myths! Black is stunning, classic, stylish and it makes your room a mystery in the millions!

If I ever get near by a weeding Ill be a black 😉

Viahouse.com

Viahouse.com

wonen.blog.nl

wonen.blog.nl

homestethics.net

homestethics.net

Remodelista

Remodelista

fashionstudiointl.wix.com

fashionstudiointl.wix.com

Jeg har et voldsomt crush på sort … nogle påstår, at sort ikke er en farve, men uanset, har den en fantastisk evne til at tilføre et rum et dynamisk, interessant og sofistikeret look! Lige så meget, som jeg elsker at klæde sig i sort, lige så meget elsker jeg at indrette mit hjem med sort – med præcis samme effekt … 😉

Alle taler om den “lille sorte”, og ingen er i tvivl om, hvad den lille sorte betyder – så, hvorfor skulle det være anderledes, når det kommer til indretning! Sort skaber magi, og hvis du spørger mig, er alle de myter om sort netop, myter! Sort er fantastisk, klassisk, stilfuld – sort gør dit hjem til et mysterium i millionklassen!

Hvis jeg nogensinde kommer i nærheden af et bryllup, bliver det i sort 😉

LOVELY MONDAY TO ALL OF YOU!!
XX Daniélle

 


Trapped in your comfort zone?

I have mentioned them before and Ill do it again… and again, the Novogratz one of my biggest models within interior design! SO, what is so special about the Novogratz, what makes them so unique?

To me, its not only about style, cause I´m not always into their style, but what I am always into is their courage and their way of going ALL IN! The Novogratz not only do interior design they create a complete universe. They aren’t afraid of doing something totally odd, outrageous and weird, they just do it! And even though some of their designs aren’t really my style, there is no doubt that the style is complete and thats exactly what I always go for – be gutsy, creative and try out your ideas even though they might sound really nuts, thats what I do 😉

Ill show you some of the Novogratz projects that hopefully will inspire you to forget all about do´s and don’t´s and give you the impression of how to complete a style and jump out of the comfort zone!

The teens? 

Them kids?  In many of their project Novogratzs aren’t going for kids themes when their style kids rooms – a way of increasing the funky and fun and decreasing the (too much) cuteness  😉

The bachelors? 

This home was made for two busy bachelors in New Jersey – I am especially crazy about the striped wall and the little scattered zoo! The color palette gives a calm but still lively look! WHat do you think? 

AND, for the color maniacs! 🙂 Since Im not a huge fan of pink I would never go for a kitchen like that, BUT I think these photos from The Novogratz projects talk for themselves – this is all about going all in, all about letting jumping out of your comfort zone! Into colors or not, this is just to remind you that interior design is all about playing!

Im a huge fan – what do you think? awesome or horrible 😉 

Jeg har nævnt dem før og gør det igen… og igen, familien Novogratz en af ​​mine største forbilleder indenfor indretningsdesign! Men, hvad er det, der er så specielt ved the Novogratz, hvad gør dem så unikke?

For mig, handler det ikke kun om stil, og jeg er langt fra altid vild med deres stil, men hvad jeg altid er vild med, er deres mod og deres måde at være gennemførte på! Novogratz laver ikke kun indretningdesign, de skaber et helt univers. De er ikke bange for at gøre noget mærkeligt, vildt og underligt, de gør det bare! Og selv om nogle af deres designs virkelig ikke er min stil, så er der ingen tvivl om, at stilen er gennemført og det er præcis, hvad jeg altid er fortaler for – vær modig, kreativ og afprøv dine ideer, selvom de kan lyde virkelig tossede, det er det, jeg gør;)

Jeg vil vise jer nogle af the Novogratz projekter, som forhåbentlig vil inspirere jer til at glemme alt om Do´s og Dont’s og give jer et indtryk af, hvordan man skaber en gennemført stil og springer ud af sin comfort zone!

Når Novogratz indretter børneværelse går de sjældent efter børne-temaer – det er en måde at gøre det mere funky og sjovt og mindre tutte-nuttet 😉

Det næste hjem blev indrettet til to ungkarle i New Jersey – Jeg er især vild med den stribede væg og deres lille væg zoo! Farvepaletten giver et roligt, men stadig livligt look! Hvad synes du?

Og til de farve tossede! 🙂 Jeg er ikke stor fan af pink, så jeg ville nok aldrig få et køkken som dette, men jeg synes, ​​at billederne fra Novogratz projekter taler for sig selv – det handler om at gå all-in, om at springe ud af sin comfort zone! Til farver eller ej, så er dette en reminder om, at indretningsdesign i bund og grund handler om at LEGE!

ITS SUNDAY, LETS PLAY 🙂
XX Daniélle 

Challenge your color palette!

My friends often tell me that they really love how I live but that they’ll never come across the ideas and don’t have the guts to use colors even though they love em. One of them actually said that even though she likes being surrounded by colors she didn’t dare buying the minty colored chairs she felt in love with nor paint her wall in the exact same favorite color in case she would regret it and in the end she always comes down to the safe solution and pick whats hot and trendy in the magazines and stick to her white walls and her trendy-brand-chairs!

I know that I (in this case) might be an exception and that I love to challenge the color palette – and I admit that sometimes I can be a bit too generous with decorating and painting everything – but hey, paint exists to be re-painted, right? SO, my biggest rule of thumb is, just do it, you can always regret and repaint! But don’t let it be a question of courage. I promised my friend to give her some small steps in working with colors, so that is what todays post shows – how just a little splash of color affects the entire look! You do not have to go all in on colored walls, go for what you like and forget about trends, what makes you feel good and to my dear friend I think the best color kick off is to implement colored furnitures and accessories before anything else 😉

Shelterness.com

The Novogratz

The Novogratz

marie-claire-maison

marie-claire-maison

Archilovers.com

 

… Simply love the quote from Henri Matisse, its spot on! If you like colors, just paint, repaint, paint, repaint… 

Mine venner siger ofte, at de virkelig elsker, sådan som det ser ud hjemme hos mig, men at de aldrig selv ville få de ideer, og at de ikke har modet til bare at bruge løs af farver, på trods af de er vilde med farver. En af dem sagde sågar, at selv om hun elsker at være omgivet af farver, så tør hun ikke at købe den mint-farvede stol, som hun forelskede sig i eller male sin væg i selv samme yndlings farve, fordi hun var bange for at fortryde det – i sidste ende, ender hun altid med at vælge den sikre løsning og købe, hvad der er hot og trendy i boligbladene og holde sig til sine hvide vægge og de trendy – mærke – stole!

Jeg ved, at jeg (i dette tilfælde ) kan være en undtagelse, og at jeg elsker at udfordre farvepaletten – og jeg indrømmer, at nogle gange kan jeg være lidt for rundhåndet med at udsmykke og male alt – men hey, maling eksisterer jo for at blive malet over igen ik sandt? Så min bedste tommelfingerregel er, gør det! Du kan altid fortryde og male det igen! Men lad det ikke være et spørgsmål om at turde. Jeg lovede at give min veninde nogle små tips til hendes vej i arbejdet med farver, så det er, hvad dagens indlæg viser – hvordan et lille stænk af farve kan påvirke hele looket! Du behøver ikke at gå all-in og male vægge, mærk efter, hvad du kan lide, hvad der passer til dit hjem og glem alt om tendenser og til min kære veninde, jeg tror, ​​den bedste start i farvelegen er at tilføje farverige møbler og pynteting før noget andet 😉


%d bloggers like this: