Category Archives: HOME MAKEVER

FINALLY, SLEEP TIGHT!!!

FINALLY FINALLY FINALLY our bedroom is finished and Im quite satisfied with the result, it has definitely been worth all the effort, not sure if my boyfriend agrees – he had the crappy job to reconstruct the window frames and the ceiling after it fell down 😉 BUT, here we go and Im happy to welcome you inside, but first this is how it looked not long ago!!!

Interiorwise

Interiorwise

AND, now the beloved bedroom! 

Interiorwise

Interiorwise

Interiorwise

Interiorwise

DSC_0169

Interiorwise

Interiorwise

ENDELIG ENDELIG ENDELIG er vores soveværelse færdigt og jeg er ret tilfreds med resultatet, det har helt sikkert været alt det hårde arbejde værd, jeg er ikke sikker på min kæreste er enig – han havde den ufede opgave at bygge nye vindueskarme og ordne loftet, da det faldt ned  😉 MEN, nu er vi her, og jeg er glad for endelig at kunne invitere jer indenfor, men først skal i lige se et FØR billede!!

GOODNIGHT EVERYBODY

HAVE A LOVELY WEEKEND ❤

Daniélle


Finally, feeling at home…

I can’t describe how it feels to finally jump into the couch and relax!

We are getting closer to have a real home 😉 Here is how it looks… at the moment! Next salary day Ill paint the drawers and buy a table for a little office corner, but right now this room is pure relaxation 🙂 

Interiorwise

Interiorwise

Interiorwise

Interiorwise

Interiorwise

Interiorwise

Interiorwise

Interiorwise

Interiorwise

Interiorwise

Interiorwise

Interiorwise

HAPPY HOLIDAY

❤ Daniélle

The walls are painted in the Danish KABE product, check out how right here  !!


Which door to open???

(Dansk version nederst)

Finally, received the permission to create a wider opening between our two living rooms and open up between the living room and the bedroom… That leaves us with the second step, what to choose – too many decisions to make, way too many doors to open 😉 

I’ve been searching around for inspiration – which one do you fancy the most?

SLIDING DOORS??? … though we need the light, but again I guess its an illusion if I think the bedroom will be spotless for show off every single day! Here is an opportunity to hide… 

GLASSY, SASSY and MODERN?? I would really love to have an entire wall made of glass but it seems like we have to struggle to get permissions – but if, one of these would be my favorite  😉  

Abigailahern

Abigailahern

Endelig, har vi fået tilladelsen til at lave en større åbning mellem vores to stuer og åbne op mellem stuen og soveværelset… Det leder os til næste skridt, hvad skal vi nu vælge for en dør – der er alt for mange muligheder og alt for mange beslutninger, der skal tages – alt for mange døre at åbne 😉

Jeg har været omkring for at finde inspiration – Hvilken løsning kan du bedst lide?

SKYDEDØRE ??? … Selvom, vi har brug for lys, men igen, så det nok både naivt og en illusion, hvis jeg tror, at soveværelset vil være klart show off hver evig eneste dag! Her er der en mulighed for at skjule …

GlASSY, SASSY & MODERN ?? Jeg ville elske at have en hel væg af glas, men det ser ud til, at vi skal kæmpe med gud og hver mand for at få den mindste tilladelse – men hvis nu, så ville en af dem klart være min favorit 😉

Looking forward to hear what you fancy most?? 🙂
Lovely Monday
❤ Daniélle


EASY TIPS…

HOW TO ADD PERSONALITY TO YOUR ROOM!

1. Place stuff where they do not usually belong – it makes the room much for interesting, fun and personal! 

I found a cut-piece of wood in the outskirt of Copenhagen – actually nearby my grandparents summerhouse – it works perfectly for hanging stuff and the paper roll!  

VELVET curtains – usually seen in bedrooms, living rooms, lounges … but in our bathroom in fulfills the look and feeling of NOT being in a bathroom – it adds warmth and coziness! 

2. Go odd… use funky art, photos, prints but why hang them on the wall, they always hang on the wall! Use a hook or something else, create levels in the room it makes it ALIVE and interesting!  And for all the small ugly stuff that I have… different tin cans and boxes – stack them! Stacking does the same – create levels!! 

INTERIORWISE

INTERIORWISE

3. DIY – is always personal! I have spray painted some old cans and instead of spending heaps of money buying a lamp I found this basket and two light bulbs – it gives a such a cosy light! And it aint “just” a lamp! 

4. DECORATE DECORATE DECORATE… and don’t forget you can always change it 😉 

INTERIORWISE

INTERIORWISE

1. Placer ting, hvor de normalt ikke hører til – det gør rummet meget mere interessant, sjovt og personligt!

Jeg fandt et stykke træ i udkanten af København – faktisk ret tæt på mine bedsteforældres sommerhus – det fungerer perfekt til hængeting og toiletrullen!

VELOUR gardiner – ikke lige det, man normalt ser i et badeværelse! Måske nærmere soveværelser og stuer… men i vores badeværelse skaber gardinet præcis den følelse, som jeg ønskede,  ikke at være i et badeværelse – det giver varme og hygge!

2. Gør noget skørt… brug funky kunst, fotos, prints, men hvorfor hænge dem på væggen, de hænger jo altid på væggen! Brug en krog eller noget andet, så du skaber niveauer i rummet, det gør det levende og interessant! Og til alle mine små grimme ting… forskellige dåser og kasser – stabl´ dem! Når du stabler, sker der det samme – man skaber niveauer!!

3. GØR-DET-SELV – er altid personligt! Jeg har spraymalet nogle gamle dåser og i stedet for at bruge masser af penge på at købe en lampe, fandt jeg en kurv og to glødepærer – det giver et vildt hyggeligt lys! Og det er ikke “bare” en lampe!

4. DEKORER DEKORER DEKORER!! Og husk, du kan altid lave det om igen! 😉

HAPPY DECORATING!

❤ Daniélle


123 DIY… shower!

If your shower frame is as ugly as mine was – here is a 123 DIY – easy peasy way to make a cool industrial one 🙂 

All you need is water or copper pipes – water pipes are cheapest and easiest to work with cause they are already pre-made, so you just put them together as shown on the photos – they are a bit heavy so you´ll probably need a pipe attached to the ceiling as well, I did!

I was looking for some special hangers for theshower curtain that would fit the industrial look but it seems like all of them is made of plastic so I decided to buy the cheapest plastic crap and spray painted them mat black !

Hvis rammen om dit brusebad er lige så grim, som min var – så er her er en 123 DIY – super nem måde at lave en fed ramme i industrielt look 🙂

Alt du behøver er vand eller kobberrør – vandrør er billigst og lettest at arbejde med, fordi de allerede er præ-fabrikeret, så du bare skruer dem sammen som vist på billederne – de er en smule tung, så du får sandsynligvis brug for at fastgøre et rør i loftet, det gjorde jeg!

Jeg var på udkig efter nogle specielle ringe til badeforhænget. Nogle, der kunne passe til det industrielle, men det ser ud til, at de fleste er lavet af plastik, så jeg købte det billigste plastikbras og spraymalede dem i mat sort!

AND THEN YOUR FAVORITE SHOWERCURTAIN … here are some links for inspiration 🙂

https://interiorwise.wordpress.com/2014/03/09/marble/

https://interiorwise.wordpress.com/2014/03/07/friday-kicks-off-the-color-shower/

READY… 123 DIY and here you go 🙂

HAPPY MONDAY

❤ Daniélle


%d bloggers like this: