Monthly Archives: December 2014

What to wish 2014!?

(Dansk version nederst)
If you have trouble coming up with wishes … Ill share some of mine, my list is endless 😉 As you might already know my its vacuum-cleaned from all the brands that keep hitting me on every single social media, website, group… no names mentioned 😉 That being said I must admit that I have fallen in love with some candleholders from an ALL-OVER brand… and for now its cool but I know that in a few weeks when it hits me everywhere, all the uniqueness will fade and my LIKE will turn into DISLIKE overnight …, so not on the list! 😉
HERE we go… a golden light chain, that gives the warmest light and the most sophisticated look! Fornasetti pillows, cause I don’t know anybody who can afford the plates! WONDERLAND candleholders, they are simply odd, classic and cool though I would drop em into a bucket of paint – but if you are into white, step into wonderland! Plates, CANT decide, but this one really speaks too me 😉
Girlyhurley

Girlyhurley

Etsy

Etsy

Etsy

Etsy

AND, if you are into reading about interior design my favorite books this year are Creative Living London and Decorating with style by Abigail Ahern!

Hvis du har problemer med at finde på ønsker  Jeg deler gerne ud af mine, min liste er nemlig  uendelig 😉 Som du nok ved, er den støvsuget fra alle de mærker, der konstant bliver kastet i hovedet på en, når man besøger hver eneste sociale medie, hjemmeside, gruppe … ingen navne nævnt 😉 Når det er sagt, må jeg indrømme, at jeg er faldet for nogle lysestager fra et ALLEMANDS brand … og lige nu er den cool, men jeg ved, at om et par uger, når de er alle steder, så vil al det unikke fordufte og min LIKE vil på et splitsekund blive til DISLIKE…, så den er ikke på listen! 😉
SÅ, her … en guld lyskæde, der giver det varmeste lys og det mest sofistikeret look! Fornasetti puder, for jeg kender ikke nogen, der har råd til tallerkenerne! Wonderland lysestager, de er simpelthen skøre, klassiske og cool, selvom jeg ville starte med at tabe dem i en spand maling – men hvis du er til hvidt, så træd ind Wonderland! Tallerkener, kan ikke beslutte, men den her taler til mig 😉

Og, hvis du kan lide at læse interiør bøger, så er mine favoritter i år Creative Living London og Decorating with style af Abigail Ahern nogle virkelig fede bud!

Happy Sunday … hope the christmas parties treated you well 😉
❤ Daniélle

MY day as an UPHOLSTERER!

You might have noticed, that I love to do everything myself… something I try to be someone Im NOT, like an electricians… not recommendable, but an upholsterer (I thought…) that couldn’t be so difficult 😉 I never understood why it is so expensive to get an old chair upholstered, I DO NOW! I signed up for a course in upholstery… and here what Ive done in 20 hours!!

I kicked off with this oldie…

Interiorwise

Interiorwise

 

Som I måske har lagt mærke til, så elsker jeg at lave alting selv … nogle gange prøver jeg lege, jeg er en anden, måske en elektriker… det kan ikke anbefales, men møbelpolstrer (tænkte jeg…), det kunne da ikke være så svært 😉 Jeg har aldrig forstået, hvorfor det er så dyrt at få en gammel stol ompolstret, det gør jeg nu! Så jeg tilmeldte mig et kursus i møbelpolstring… og her er, hvad jeg fik lavet på 20 timer !!

Jeg startede med den her gamle sag…

Det var så sjovt! Og, endnu engang blev jeg overbevist om, at jeg bør lave noget, hvor man kan se resultatet med det samme, det er virkelig tilfredsstillende! Endnu et tegn på at jeg SKAL skifte karriere 🙂

Interiorwise

Interiorwise

IT WAS SO FUN… and I was again convinced that I should work with something where I see the result immediately! Its such a satisfaction! Another sign, that I HAVE TO change career 🙂

 

TRY IT, ITS FUN AND SATISFACTORYYYYYYY!
❤ Daniélle

EASY TIPS…

HOW TO ADD PERSONALITY TO YOUR ROOM!

1. Place stuff where they do not usually belong – it makes the room much for interesting, fun and personal! 

I found a cut-piece of wood in the outskirt of Copenhagen – actually nearby my grandparents summerhouse – it works perfectly for hanging stuff and the paper roll!  

VELVET curtains – usually seen in bedrooms, living rooms, lounges … but in our bathroom in fulfills the look and feeling of NOT being in a bathroom – it adds warmth and coziness! 

2. Go odd… use funky art, photos, prints but why hang them on the wall, they always hang on the wall! Use a hook or something else, create levels in the room it makes it ALIVE and interesting!  And for all the small ugly stuff that I have… different tin cans and boxes – stack them! Stacking does the same – create levels!! 

INTERIORWISE

INTERIORWISE

3. DIY – is always personal! I have spray painted some old cans and instead of spending heaps of money buying a lamp I found this basket and two light bulbs – it gives a such a cosy light! And it aint “just” a lamp! 

4. DECORATE DECORATE DECORATE… and don’t forget you can always change it 😉 

INTERIORWISE

INTERIORWISE

1. Placer ting, hvor de normalt ikke hører til – det gør rummet meget mere interessant, sjovt og personligt!

Jeg fandt et stykke træ i udkanten af København – faktisk ret tæt på mine bedsteforældres sommerhus – det fungerer perfekt til hængeting og toiletrullen!

VELOUR gardiner – ikke lige det, man normalt ser i et badeværelse! Måske nærmere soveværelser og stuer… men i vores badeværelse skaber gardinet præcis den følelse, som jeg ønskede,  ikke at være i et badeværelse – det giver varme og hygge!

2. Gør noget skørt… brug funky kunst, fotos, prints, men hvorfor hænge dem på væggen, de hænger jo altid på væggen! Brug en krog eller noget andet, så du skaber niveauer i rummet, det gør det levende og interessant! Og til alle mine små grimme ting… forskellige dåser og kasser – stabl´ dem! Når du stabler, sker der det samme – man skaber niveauer!!

3. GØR-DET-SELV – er altid personligt! Jeg har spraymalet nogle gamle dåser og i stedet for at bruge masser af penge på at købe en lampe, fandt jeg en kurv og to glødepærer – det giver et vildt hyggeligt lys! Og det er ikke “bare” en lampe!

4. DEKORER DEKORER DEKORER!! Og husk, du kan altid lave det om igen! 😉

HAPPY DECORATING!

❤ Daniélle


123 DIY… shower!

If your shower frame is as ugly as mine was – here is a 123 DIY – easy peasy way to make a cool industrial one 🙂 

All you need is water or copper pipes – water pipes are cheapest and easiest to work with cause they are already pre-made, so you just put them together as shown on the photos – they are a bit heavy so you´ll probably need a pipe attached to the ceiling as well, I did!

I was looking for some special hangers for theshower curtain that would fit the industrial look but it seems like all of them is made of plastic so I decided to buy the cheapest plastic crap and spray painted them mat black !

Hvis rammen om dit brusebad er lige så grim, som min var – så er her er en 123 DIY – super nem måde at lave en fed ramme i industrielt look 🙂

Alt du behøver er vand eller kobberrør – vandrør er billigst og lettest at arbejde med, fordi de allerede er præ-fabrikeret, så du bare skruer dem sammen som vist på billederne – de er en smule tung, så du får sandsynligvis brug for at fastgøre et rør i loftet, det gjorde jeg!

Jeg var på udkig efter nogle specielle ringe til badeforhænget. Nogle, der kunne passe til det industrielle, men det ser ud til, at de fleste er lavet af plastik, så jeg købte det billigste plastikbras og spraymalede dem i mat sort!

AND THEN YOUR FAVORITE SHOWERCURTAIN … here are some links for inspiration 🙂

https://interiorwise.wordpress.com/2014/03/09/marble/

https://interiorwise.wordpress.com/2014/03/07/friday-kicks-off-the-color-shower/

READY… 123 DIY and here you go 🙂

HAPPY MONDAY

❤ Daniélle


%d bloggers like this: