1# MY Bathroom Makeover

WOOOOW FINALLY!!! This is the first out of xx post about my HOME MAKEOVER… Im so excited and so far its my favorite place to be 😉 When I first saw the bathroom I was sure that we were going to buy a bathtub, OFFCOURSE we should have a bathtub and I spent hours and hours to find the perfect, until I measured the entire room and realized that I had to build one myself if it was going to fit! NEXT time… Ill built one 😉

Interiorwise

Interiorwise

1. STEP – Choose your color pallet!

Tricky or actually not, cause I already knew that I hungered for the darker end of the scale, after living almost a year in the whitest white! SO, I wanted something cozy and warm that would give me the feeling of being in a shack, not just any shack, a SOPHISTICATED and mysterious one… I told you about the abandoned space idea that was rejected by my boyfriend, so Ive soften it a bit 😉

TIP: Choose one or two main colors and some accent colors. An idea is to google, color pallet! There is so many cool sites and here you´ll also get to visually see how the colors you have chosen complement each other. I always make a color pallet in the scale that I want the colors to be present in the room.

My colorpalet
Interiorwise

Interiorwise

2. STEP – Paint, wallpapering…

I wanted to wallpapering the largest wall in the room to add some texture and add a feeling of NOT being in a bathroom! At the same time Im still crazy about the industrial – so It came down to industrial meets boho, I guess 😉 I choose a wallpaper in grey shades imitating wood and for the rest of the room I chose my beloved charcoal grey both for the walls AND the ceiling! when you paint the ceiling in the same color the walls appear taller and it will cheat the eye to be less aware of when the walls end AND to me, it completes the room and adds coziness and warmth! For my accent color I chose the bluish scale and copper – and the wooden door didn’t really fit the room, why it turned warm “minty blue”!

TIP: If you want to wallpapering your bathroom, go for wallpaper especially made for wet-rooms and/or add a layer of acrylic, water based lacquer. Same goes for the paint, go for the glossy ones made for wet- rooms. And never papering walls directly in water contact, unless its waterproof wallpaper.

Interiorwise

Interiorwise

3. STEP – ACCENT details in the room! 

First time I walked into the bathroom I spotted the whitepainted pipes and I DONT get it! Why is it that beautiful copper pipes are hidden behind ugly white paint? I decided that it must go! Hmm… a decision that gave me and my mum a great piece of hard work (and it aint finish yet!). I googled around to figure out how to remove the paint without destroying the pipes, but no luck… then my friend suggested brown soap, but that didn’t work either… frustrated, I started to use fine sandpaper and scratched the pipes, NOT good! Well, my mum went to the construction store and bought the most chemical acid stuff Ive “tried”… and it worked!

Interiorwise

Interiorwise

TIP: In Danish the stuff is called “BUMS”, add it with a brush and let it be for 15-30 minutes then scratch it off … REMEMBER to protect your hands, mouth… yes, the entire body! And watch out it doesn’t touch the wallpaper! Rubber gloves aint strong enough! Its seriously poison!

As for the pipes the heater just didn’t complement the room and my color pallet, so why not make it a piece of accent, a piece of decoration that adds the room a bit of boho, some would say 😉

TIP: When you want to paint a heater make sure its clean as a whistle – an idea is to make a rough surface with sandpaper and then clean it with a wet cloth. If you don’t expect to use the heater (for instance we don’t actually heat the bathroom) you can easily just spray paint it, but if you use it, for instance in the living room, you might consider painting the first layer with special spray paint and then add the color you want on top with an ordinary spray paint. The thing is, that the paint might crack when it gets warm! 

 

Hej Danmark 🙂

Woooow ENDELIG !!! Det her er den første ud af xx indlæg om mit HOME MAKEOVER … Jeg er så spændt og indtil videre er mit favorit sted vores badeværelse 😉 Da jeg første gang så badeværelset, var jeg ikke i tvivl om, at vi skulle have et badekar, SELFØLI skulle vi have et badekar, og jeg brugte flere timer på at finde det perfekte, indtil jeg målte hele rummet op og fattede, at jeg var nødt til at bygge et selv, hvis det skulle passe! Det må blive næste gang …  jeg bygger et 😉

1. TRIN – Vælg farve pallet!

Tricky eller egentlig ik´, for jeg vidste allerede, at jeg hungrede efter den mørkere ende af skalaen, efter at have levet næsten et år i det hvideste hvide! SÅ, jeg var i underskud af noget hyggeligt og varmt, der kunne give mig følelsen af at være i en hytte, ikke bare en hvilken som helst hytte, nææh en sofistikeret og mystisk én, haha 🙂 … Jeg fortalte dig om min ide med forladte rum, der blev nedstemt af min kæreste, så den blødgør jeg en smule 😉

TIP: Vælg en eller to primære (de farver, der skal fylde mest i rummet) farver og nogle sekundære (accent) farver. En idé er at google, farvepallet! Der er så mange fede sider, og her kan du også visuelt se, hvordan de farver, du har valgt, supplerer hinanden. Jeg laver altid en farvepallet i de skala, som jeg ønsker, at farverne skal have i rummet.

2. TRIN – Maling, tapet …

Jeg ville tapetsere den største væg i badeværelset for at tilføje tekstur og en følelse af ikke at være i et badeværelse! Samtidig er jeg stadig vild med det industrielle – så det endte ud med når “industriel møder boheme” 😉 Jeg har valgt et tapet i grå nuancer, der imiterer  træ og til resten af værelset, har jeg valgt min yndlings koksgrå både til vægge og loft! Når du maler loftet i samme farve som væggene kommer loftet til at syne højere. Jeg synes det skaber en helhed i rummet og tilføjer hygge og varme! Til min accent farve har jeg valgt den blålige skala og kobber  – trædøren passede ikke rigtig til rummet, så derfor blev den varm “mint blå”!

TIP: Hvis du vil tapetsere dit badeværelse, så vælg tapet, der er lavet til vådrum og/eller kom et lag akryl-vandbaseret lak ovenpå. Det samme gælder for maling, gå efter de skinnende, der er lavet til vådrum. Og så undgå altid at tapetsere, der hvor der er direkte kontakt til vand, medmindre det er vandtæt tapet. 

3. TRIN – ACCENT detaljer i rummet!

Første gang jeg så badeværelset, lagde jeg mærke til de hvidmalede vandrør! Jeg forstår det ikke! Hvorfor er det, at de smukke kobberrør skal skjules bag grim hvid maling? Jeg besluttede, at det skal VÆK! Hmm … en beslutning, der gav mig og min mor et hårdt og langvarigt arbejde (og det ikke slut endnu!). Jeg googlede rundt for at finde ud af, hvordan man fjerner malingen uden at ødelægge rørene, men uden held … en af mine veninder foreslog brun sæbe, men det virkede heller ikke … i frustration, begyndte jeg at bruge fint sandpapir og ridsede rørene, ikke godt! SÅ, min mor gik ned og købte det mest kemisk syre stads, jeg har “prøvet” … og det virkede!

TIP: På dansk kaldes det vist “BUMS”! Kom det på med en pensel og lad det sidde i 15-30 minutter og skrab det derefter af … HUSK at beskytte dine hænder, mund … ja, hele kroppen! Og pas på det ikke rammer tapetet! Gummihandsker er ikke stærke nok! Det er noget giftigt stads!

Som for rørene  også radiatoren- den passede slet ikke ind  i min farve pallet, så hvorfor ikke gøre den til noget dekorativt, som kunne tilføje rummet en smule boheme, som nogle ville kalde det 😉

TIP: Når du vil male din radiator, skal du sørge for den er helt ren  – du kan lave en ru overflade med sandpapir og derefter rengøre den med en våd klud. Hvis du ikke forventer at bruge radiatoren (fx opvarmer vi ikke rigtig badeværelset), kan du nemt bare spray male den, men hvis du bruger den, for eksempel i stuen, kan du overveje at give den et lag med speciel radiator spraymaling og derefter spraye med den farve, du ønsker. Du risikerer nemlig, at malingen krakelerer, når den bliver varmt!

NEXT TIME I PROMISE YOU THAT #1 BATHROOM IS DONE –
and Ill show you the result and all the details that I hopefully finish very very soon!
❤ Daniélle

One response to “1# MY Bathroom Makeover

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: