Monthly Archives: October 2014

Dreaming of life in a timber house?

(Dansk version nederst)

ITS TUESDAY and Im almost asleep don’t know whats going on, think I need a few weeks or month to get used to the autumn coming up 😉

BUT I woke up, when I, in my daily search on the internet, popped by this awesomely cute wallpaper, that I just have to share with you!

So if you, like me, love living in the hot spot of the city but also dream about the feeling and atmosphere in a timber house… the answer might be here  😉 Isn’t it awesome?

 

Det er tirsdag og jeg er næsten ved at falde i søvn, ved ikke, hvad der sker, tror jeg har brug for et par uger eller måneder til at vænne mig til, at efteråret kommer 😉

MEN jeg vågnede, da jeg i min daglige internetsøgning, kom forbi det her fantastisk fine tapet, som jeg bare måtte dele med jer!

Så hvis du, ligesom mig, elsker at bo i midten af byen, men også drømmer om følelse og stemningen i et bindingsværkshus … så er svaret måske her;) Er det ikke fedt?

Jeg er lige om lidt på vej ti bryllup i London, men så vender jeg stærkt tilbage næste uge, forhåbentlig med lidt fremskridt fra lejlighedsprojektet! 😀

Im off for a wedding in London very soon, but Ill be back very soon, hopefully with some new stuff from the home make over project 😀

You can follow me on instagram and Facebook too for snaps and short stories on my way!

❤ Daniélle

Revival of aunties lamp!

In 2007 I lived in Saint Petersburg for a period and ever since Ive been thinking about this wonderful cafe. Everything was taken out of great aunties home, at least it looked like that. It wasn’t spectacular but the atmosphere was indeed spectacular and there was no doubt in my mind what created this wonderful warm and nice atmosphere – the lamps!  I have been looking everywhere to find the photo I took of the creation of lamps, but its gone… If I find it Ill show you, because the fun thing is, that what I saw back then and found really cool, attractive, interesting and irresistible interiorwise – thats what many designers do today!

I believe is so easy to create the same atmosphere yourself in your own home, all you need is to go hunt for aunties, grannies, great grannies and so on… or at the flee markets! Find some old lampshades and hang them closely together – thats whats going to happen in our new hall! Cant wait, but I experience that it aint that easy to find the really old lampshades – so if you know anyone, please let me know 😉 But, as said, the designers has also found their way back to auntie – though I prefer the old ones, these shades are really awesome too, don’t you think?? 🙂

lamperonline.dk

lamperonline.dk

 

 

lamperonline.dk

lamperonline.dk

boboboom.com

boboboom.com

I 2007 boede jeg i Sankt Petersborg, og lige siden har jeg tænkt på den her vidunderlige cafe. Alt var som taget ud blev taget ud af gamle moster eller mormors hjem, det så i hvert fald sådan ud. Det var ikke spektakulært, men atmosfæren var virkelig spektakulær, og der var ingen tvivl om, hvad det var der skabte den vidunderlige varme atmosfære – lamperne! Jeg har ledt overalt for at finde det billede jeg tog af lampe-kreationen, men det er væk … Hvis jeg finder det, viser jeg jer det, for det sjove er, at hvad jeg så dengang og faldt pladask for, det er præcis, hvad mange designere gør i dag!

OG, det er virkelig let selv at skabe den stemning, i dit eget hjem! Alt hvad du behøver er at gå på jagt i din gamle tantes, bedsteforældres eller oldeforældres gemakker …eller på loppemarkeder selvfølgelig! Find gamle lampeskærme og hæng dem tæt sammen – det er det, der skal ske i vores nye gang! Det kan kun gå for langsomt, men det virker ikkse så let, som jeg lige troede at finde de rigtig gamle lampeskærme – så hvis du kender nogen, og du ikke selv vil bruge dem, så lad mig endelig vide det 😉 Men som sagt, har designerne også fundet deres vej tilbage til tantes gamle perler – selvom jeg foretrækker de gamle, er de her skærme også virkelig fantastiske, synes du ikke ?? 🙂

And the most important the more the merrier!!
HAPPY WEEKEND EVERYBODY
❤ Danielle
… let me know if you know someone who know someone that wants to get rid of their old shades 😉

Abandoned & Awesome Interior

(Dansk version nederst)

As you might have noticed Ive been a bit quiet lately – My GOD I could have told myself that this home makeover project is spreading the moment I start. I just keep getting new ideas and projects and it takes ages cause in some cases we have to wait for professionals – though I think it could be fun to remove a brick wall myself! 😉 But, the bathroom is soon done and ready to invite you inside, can’t wait to hear what you think 😉 Until then Im going nuts searching for the perfect stuff… and Ive got this crush on abandoned places! It might sound a bit sick – my boyfriend thinks I have lost it – SO, what I had in mind (but have to comprise, damn it! 🙂 )  was to create an abandoned bathroom! Industrial, edgy, cool and scary! It could be cold, but here comes all the contrasts into the picture like old cute lamps, gold frames and the copper accents. Well, I could not persuade him to go all in, so we have made a compromise that Ill go for a peacock shower curtain (haha) to soften the look of the awesomely cool photos of abandoned places, that I MUST have! I Since I can’t show you the bathroom yet , Ill show you some of the photos and stuff that I dreamed off in a creation of a COOL room decorated to minor details!

These photos are from Gary Heller Photograph and you can’t get em on canvas, print, metal etc. and shipped worldwide from the States.

garyhellerphotograph at Etsy

garyhellerphotograph at Etsy

To fulfill the look why not go all in and get a shower curtain that underpin the abandoned feeling (some might say its creepy 😉 )

See more on Cafe-press.

Som du måske har bemærket, har jeg været lidt stille på det sidste – Du godeste!! Jeg kunne vel have sagt mig selv, at det her makeover projekt spreder sig, så snart jeg går igang med det mindste. Jeg får konstant  nye ideer og projekter, og det tager en evighed, fordi vi, til nogle ting, er nødt til at vente på professionelle håndværkere – selvom jeg synes det kunne være fedt selv at rive en bærende væg ned 😉 Men badeværelset er snart færdigt og klar til at invitere jer indenfor, glæder mig til at høre, hvad I synes 😉 Indtil da er jeg gået amok på nettet og leder efter de “perfekte” ting … Jeg har fået et skørt crush på forladte bygninger! Det lyder måske lidt syg – min kæreste synes jeg er totalt fra den – SÅ, det jeg havde i tankerne (Men er nødt til at gå på kompromis med, pis os 🙂 ) var at skabe et forladt badeværelse! Industrielt, kantet, køligt og skræmmende! Det kunne blive koldt, men her kommer alle kontrasterne ind i billedet som gamle søde lamper, guldrammer og mine kobber detaljer, der bringer en varm kontrast. Hmm, men jeg kunne ikke overtale ham til at gå all-in, så vi har lavet et kompromis! Jeg vælger et påfugl-badeforhæng (haha) for at blødgøre de fede fede billeder af forladte steder, som skal være der 🙂 ! Nå jeg nu ikke kan vise jer badeværelset endnu, vil jeg vise jer nogle af de billeder og ting, som kunne skabe det fedeste forladte badeværelse til mindste detalje!

Billederne er fra Gary Heller Foto og du kan få dem på lærred, print, metal etc. tilsendt direkte fra USA. Badeforhængene er fra Cafepress.

CREEPY, COOL AND INTERIOR DESIGN TO THE MINOR DETAIL, how do you like it? Let me know, it will make me so HAPPY 😀

❤  Daniélle

Hunting for the perfect wall!

(Dansk version nederst)

I work my ass off in the flat – painting and wallpapering the bathroom (ill soon show you the result) but when I ocassionaly take a break I can’t help it – Ive just sit in front of my computer sucking for these wallpapers! Have you ever heard of the Italian wallpaper shop Wall & Deco? They take wallpaper to a whole other level… I can just sit and scroll and scroll and scroll… Their selection is really stunning and beyond the ordinary, so If you wanna go all in on a wall, give yourself the pleasure and treat – and check Wall & Deco out 🙂 I could go on forever, but here are some of my favorites!

… and the one that I MUST have for living room!!! A COCKATOOOOOOO…. ❤

Jeg knokler røven ud af buksen i lejligheden – lige nu maler og tapetserer jeg badeværelset (I får snart resultatet at se)! Når jeg en sjældent gang nupper en pause – kan jeg ikke gøre for det – jeg sidder bare og lapper ene tapet i mig efter det andet! Har I hørt om den italienske tapet leverandør Wall & Deco? De tager tapet til helt nye højder … Jeg kan sidde i timevis og zappe rundt … Deres udvalg er helt fantastisk, ud over det sædvanlige, så hvis du vil gå all-in på en væg, så giv dig selv den fornøjelse og tjek Wall & Deco 🙂 Jeg kunne blive ved for evigt, men her er nogle af mine favoritter! … og det jeg MÅ eje til vores stue!! EN KAKADUUUUUE ❤

Have a lovely weekend everybody!
Ill be back very soon with my bathroom makeover project 😉
❤ Danielle

NEW HOME MAKEOVER <3

… and guestblogging!!!

Finally moved into our new home!! YEEEEAAAH BUT… OH SO much work! So, if it seems like I’m letting you and the blog down I promise you´ll Im not – You can follow my step by step make over – and right is the first proof – I am actually working hard 😉

Just started in the hall – a long and narrow space, all white, with a lowered ceiling and a weird build in ceiling cupboard that weighs a ton and impossible to break down, but we are not giving up!

YESTERDAYS STEPS:

– remove the ceiling 

– remove the wallpaper 

– break down the build in cupboard… TODAY IT WILL GO DOWN! 

Endelig er vi flyttet ind i vores nye hjem !! JAHUUUUUU, MEN … wow, der er meget at tage fat i! Så, hvis det ser ud som om, jeg lader jer og bloggen i stikken, så lover jeg, at det er jeg IKKE! Du kan følge det store HOME MAKE OVER  trin for trin make – og lige her er beviset – Jeg ligger ikke på den lade side 😉

Vi er startet i gangen – en lang og snæver gang, alt er hvidt, der er sænket loft og et underlig indbygget loft skab, der vejer et ton og er umulig at brække ned, men vi giver ikke op!

GÅRDSDAGEN TRIN:

– Fjerne loftet

– Fjern savsmuldstapet

– Hive det indbyggede skab ned – IDAG RYGER DET NED! 

Og, idag gæsteblogger jeg på den vidunder blog Design Joy – når street art spreder magi over København! SE lige HER! Og jeg er så heldig, at Julia, der står bag Design Joy vil gæste her op bloggen i nær fremtid! 🙂

FRIDAY SURPRISE – TODAY is the day, that I am guest blogging on wonderful Design Joy – see magical street art corners of Copenhagen right HERE!! 

… and I am so lucky to have Julia, the author behind Design Joy, guestblogging on Interiorwise in near future!

❤ ❤ ❤

Danielle


%d bloggers like this: