Monthly Archives: July 2014

Garden shower!!

(Dansk version nederst)

Are you too hot for this place? 

Shower the people!! Copenhagen is burning and it really shows that we aint no near used to this – nobody is able to work and everybody hangs around every single little dash of water in the city wearing as little clothes as possible! Since Denmark isn’t known for our warm and lovely summers we don’t use to bother that much about outdoor showers… but time has changed! And these days, I just can’t think of anything more fantastic that having a garden shower… my mum called the other day and kept on blabbering about garden showers… so I thought Id do a little research how we could make her one.. I went for a simple construction that we could do ourselves on a relatively low budget …

And the cutest and easiest way to make your own garden shower… who talked about privacy 😉

 

København smelter! Og, det ser ud som om, vi ikke rigtig har vænnet sig til det – ingen er i stand til at arbejde og alle hænger omkring hver eneste lille vandpyt i byen iført så lidt tøj som muligt! Danmark er ikke ligefrem kendt for varme og dejlige somre, så udendørs bade er ikke det, der måske har fyldt mest i vores tanker! Men i disse dage, kan jeg ikke forestille mig noget mere fantastism end et udendørs bad… Min mor ringede den anden dag og hun blev ved at ævle om den her have bruser … så jeg tænkte, jeg måtte lave lidt research og finde ud af, hvordan vi kan lave sådan et i hendes kolonihave hus .. Jeg gik efter noget simpelt og ikke så dyrt, som vi selv kan lave!

If you have a great garden shower or a fab idea, don’t hesitate to send it, its VERY MUCH appreciated!
HAPPY SHOWER EVERYBODY!
xx Daniélle

Is your sun yellow?!

(Dansk version nederst)

When I was a kid I painted the sun yellow, because someone taught me that the sun was yellow! But is it really yellow?? or just a huge bright lamp that lightens up our room?! Nevertheless, someone has decised that this beautiful thing, that heats up our bodies and boost our energy is YELLOW!! In the natural world yellow is the color of happiness, optimism and enlightenment! SO, why is that none, of whom I know, use yellow in their interior design and why is it my boyfriend says, that I can do whatever I want to interiorwise as long as I keep my hands OFF yellow! I actually like yellow and find a great inspiration and satisfaction in yellow interior…

I went for a a little research and asked my fellow-interior-enthusiasts in a Facebook group of almost 20.000 members how they feel about yellow and if they would show me their homes!

Their answers represented the entire scale! Here are some of them…

To me yellow is a very hard color, I wouldn’t dare using it! 

I love yellow, but it has to be combined with other colors!

I love yellow, yellow makes me happy! 

I am crazy about yellow! 

Yellow is a warm and happy color, I love yellow! 

If I let the answers stand alone my imagination goes all wild and I see rooms painted all yellow, like this one to the right. Maybe because if really love a color I have a tendency to go in saint! 😉 So I was actually quite surprised, when I saw all the nice photos of how my fellow members think yellow interior design 🙂

Dots: Katja Poulsens home Cupboard: Caroline Kruse Vendelbo Sørensens home  Plate: Kristina Lindes home

Dots: Katja Poulsens home
Cupboard: Caroline Kruse Vendelbo Sørensens home
Plate: Kristina Lindes home

I was wondering why a color people really like is reduced to an accent color! Cause, I myself have an entire wall painted in petrol, my FAVORITE color 🙂  SO, I did some more research… and I found that yellow is the color that captures our attention more than any other color, its the most visible color of the spectrum and the first color that the human eye processes is yellow. Maybe, that is the explanation both why yellow is used for cautionary signs and emergency vehicles and why an excessive use of bright yellow can irritate the eyes, my boyfriends eyes! To end this I still think that yellow works awesomely interiorwise entire walls or as an accent color to create focus in the room! If it annoys your eye go for accent if not, check out these photos 😉

Thanks to all for sharing your photos with me!
WELCOME YELLOW!!

Da jeg var barn, malede jeg altid min sol gul, fordi nogen lærte mig, at solen var gul! Men er den virkelig gul? eller er det bare en enorm lampe, der lyser op over os?! Ikke desto mindre har nogen bestemt, at denne smukke ting, der varmer vores kroppe og fylder os med energi er GUL! I den naturlige verden er gul farven på lykke, optimisme og oplysning! Men, hvorfor er der så ingen i min omgangskreds, der bruger gul i deres indretning? Og, hvorfor er det min kæreste siger, at jeg kan gøre, hvad jeg vil, så længe jeg holder mig fra gul! Jeg er faktisk vild med gul og finder stor inspiration i gult indretning…

Jeg besluttede mig for at researche lidt og spurgte mine indretningsvenner i en Facebook-gruppe på næsten 20.000 medlemmer, hvad de mener om gul, og om de ville vise mig deres gule indretning!

Svarene repræsenterede hele skalaen! Her er nogle af dem …

For mig gul er en skrap  farve, jeg ville jeg ikke turde bruge det!

I love gule, men den skal bruges med en anden farve!

Jeg elsker gul, gul gør mig glad!

Jeg er vild med gul!

Gul er en varm og glad farve, jeg elsker gul!

Hvis jeg lader svarene stå alene, løber min fantasi af med mig, og jeg ser helt gule vægge, som på billedet til højre. Måske fordi, jeg selv går helt amok, når jeg er vild med en farve 😉 Så jeg var faktisk ret overrasket, da jeg så alle de dejlige billeder af, hvordan mine indretningsvenner tænker gul indretning 🙂

Jeg spekulerede på, hvorfor en farve, man virkelig godt kan lide reduceres til en accent (fokus) farve! Jeg har selv en hel væg malet i petroleum, min yndlingsfarve 🙂 Så jeg lavede lidt mere research … og fandt ud af, at gul er den af alle farver, der fanger vores opmærksomhed først, den mest synlige farve i spektrum og den første farve, som det menneskelige øje absorberer. Måske, har jeg  forklaringen her, både, hvorfor gul bruges til advarsels tegn og udrykningskøretøjer og, hvorfor overdreven brug af gul kan irritere nogens øjne, min kærestes øjne eksempelvis! For at afslutte denne snak om gul, synes jeg stadig, at gul er en fantastisk farve at indrette med det være sig hele vægge eller som en accent farve for at skabe fokus i rummet! Hvis det irriterer dit øje så gå for accent effekten hvis ikke, så tjek disse billeder;)

TUSINDE TAK FOR ALLE JER, DER HAR DELT JERES BILLEDER MED MIG! 🙂


Hidden spot in Copenhagen!

(Dansk version nederst)

Its late and Copenhagen is sweating its pans off like never before … at least it feels like that! I just went on a photo tour in my library and I found these photos from a hidden spot in Copenhagen! I went on a spontaneous ride with my friend a couple of weeks ago and she wanted to go to Nordhavn! Nordhavn is a developing area, and I guess in time it will probably attract the rich´ yes! BUT I had never dreamed of this small fishing village that hides out here!!! We parked the car and went for a walk and I felt like we were entering another world or walked back in time! OMG it was so cool! The small houses were built of everything that fit, the atmosphere was calm, the time stood still and the view was simply beautiful! Just next to the fishing village we found this really cool industrial area where people has built the coolest houses, trailers etc… if you ever get the change, go for a walk and get inspired, this is a place of the coolest creativity!

Interiorwise

Interiorwise

Det er sent og København sveder som aldrig før … det føles i hvert fald sådan! Jeg bladrede lige igennem mine billeder  og faldt over de her billeder fra et dejligt skjult sted i København! Jeg tog på en spontan køretur med min veninde for et par uger siden, og hun ville til Nordhavn! Nordhavn er et område i udvikling, og jeg gætter på, at det med tiden vil tiltrække “de rige” so to speak 😉  Men, jeg havde aldrig drømt om, at der lå en lille fiskerby skjult derude! Vi parkerede bilen og gik en tur. Det føltes fuldstændig som at træde ind i en anden verden eller tilbage i tiden! Det var så FEDT! De små huse er bygget af alt, hvad der lige passer, atmosfæren er rolig, tiden stod stille, og udsigten var simpelthen så smuk! Lige ved siden af ​​fiskerbyen fandt vi det vildeste industri område, hvor folk har bygget de mest fantastiske huse, trailere osv! Hvis du nogensinde får chancen, så gå en tur derud og sug til dig af inspiration, det er et  af de fedeste steder, der oser af kreativitet!

GOODNIGHT EVERYBODY!
HAVE A WONDERFUL DAY TOMORROW 🙂
Danielle

Invite your favorite pillow pet!

Just been off for the weekend to celebrate my mums 60´s birthday!! It was an awesome party, I love to celebrate as long as I don´t think about my mums getting older… so enough about that! We had a great party 🙂

Last Friday I showed you these funky artsy photographic animal prints from three of my favorite artists – and today it just came to my knowledge that one of them, Animal Crew, has a small selection of cushions available from Urban Outfitters – SO a little “second day hang over” Monday in the name of funky pets! Add a little fun to the home, makes me smile even more 🙂

Jeg har lige haft en weekend uden for rækkevidde for at fejre min mors 60års fødselsdag! Det var en fantastisk fest, jeg elsker at fejre, hvad som helst, så længe jeg ikke lige tænker på at min mor bliver ældre … så nok om det! Vi havde skøn fest 🙂

Sidste fredag ​​viste jeg de her funky, kunstneriske dyrefotografiske prints fra tre af mine yndlingskunstnere – og i dag opdagde jeg, at en af ​​dem, Animal Crew, har et lille udvalg af puder, som sælges fra Urban Outfitters – SÅ lidt sjove kæledyr på en”anden dags tømmermænds mandag”!  At tilføre lidt sjov i hjemmet, får mig til at smile endnu mere:)

HAPPY MONDAY TO ALL OF YOU!
XX Daniélle

ARTSY ANIMALS!

(Dansk version nederst)

HAPPY FRIDAY EVERYBODY! Its been a while but Ive been so busy hunting a place to live, preparing my mothers 60´s birthday tomorrow and today my father would have turned 63 years – so I am celebrating in silence sitting with my lap top, a cup of raw coco, roses on the table – listening to my favorite music and talking to you 🙂 Whats no to love!

We haven’t found a flat yet but we went out to see an old wreck the other day, I am totally hooked!

Juniqe.com

But I’m sure some of the visitors that looked a bit more loaded have outbid us with lengths- BUT that does not keep me away from dreaming and right now I am dreaming about the huge walls and the high ceilings!

I want to create a universe, not any kind of universe but a universe of funky animals! I have showed you the huge lion wallpaper before and now I am totally in love with these prints from Juniqe Artshop !

Juniqe has millions of different types of art, graphics, artists… And if you, at this point, are lucky living within Europe they offer free shipping to the whole of Europe on orders over 60€! NOT a bad deal 😉

Here is a selection of my three favorite artists within the world of funky and classic animal art!

Evgeniy Stepanets finds much of the inspiration for his work in his home town of Luhansk in eastern Ukraine – and if you don’t   have a passion for Eastern Europe, like me, this must make you curious 😉 Evgeniys art work manipulates images of animals, humans and desolate landscapes to achieve a dreamlike effect. It makes me think, stimulates my inner eye and its an awesome piece of wall decoration! The b/w will be perfect in a classic, scandi interior design!

Timothy McConnachie is an Australian artist and the founder of Animal Crew. He uses both digital and traditional mediums, such as oil and acrylic on canvas. Animal Crew presents a collection, that combines animals, fashion, and character portrait design. I find the expression funny, innocent and light which makes these artworks suitable for most rooms!

John Keddie a San Francisco-based artist who has an eclectic and interesting style! His combination of retro and contemporary  photographies creates a fun but still serious, deep and passionate look!

GLÆDELIG fredag! Så er jeg tilbage, har haft alt for travlt med boligjagt, forberedelse af min mors 60 års fødselsdag i morgen og i dag ville min far være blevet 63 år – så jeg fejrer ham i stilhed med min lap top, en kop raw cacao og roser på bordet – lytter til min yndlingsmusik og taler til med jer 🙂 Whats not to love!

Vi har endnu ikke fundet et sted at bo, men forleden dag så vi på et gammelt vrag af en lejlighed, som jeg forelskede mig hovedkulds i! Men jeg er sikker, at der var andre til åbent hus, som så en smule mere velhavende ud, der har overbudt os for længst! MEN, det betyder jo ikke at jeg ikke skal drømme og lige nu drømmer jeg om store vægge og højt til loftet!

Jeg har en ide om, at jeg vil skabe et univers, ikke et hvilket som helst univers, men et univers med fede inspirerende dyr! Jeg har allerede vist jer min elskede tapet løve, og nu er jeg altså faldet pladask for de her prints fra Juniqe Artshop!

Juniqe har millioner af forskellige typer af grafik og kunstnere … Og hvis du på nuværende tidspunkt er heldig at leve i Europa, så tilbyder Juniqe gratis forsendelse til hele Europa på ordre over 60 €! Ikke dårligt;)

Her er et udpluk af mine tre yndlings kunstnere inden funky og klassisk dyre kunst!

Evgeniy Stepanets finder inspiration i sin hjemby Luhansk i det østlige Ukraine – og hvis du ikke har en passion for Østeuropa, som jeg har, så kan de her billeder kun gøre dig nysgerrig;) Evgeniys kunstværker manipulerer billeder af dyr, mennesker og landskaber, så der skabes en drømmeagtig effekt. De får mig til at tænke, stimulerer mit indre øje og er fantastisk væg dekoration! Det S/H  look er perfekt i en klassisk, skandinavisk indretnings stil!

Timothy McConnachie er en australsk kunstner og grundlægger af  Animal Crew. . Han bruger både digitale og traditionelle medier, som olie og akryl på lærred. Animal Crew præsenterer en samling, der kombinerer dyr, mode og portrætter. Jeg synes udtrykket er sjovt, uskyldigt og let, og det gør de her kunstværker super egnet til de fleste rum!

John Keddie er kunstner, bosat i San Francisco! Han har en eklektisk og interessant stil! Hans kombination af retro og moderne fotografi skaber en sjov, men stadig et alvorlig, dybt og lidenskabeligt look!

HAVE A NICE WEEKEND EVERYBODY!! 🙂 
xx Daniélle

%d bloggers like this: