Monthly Archives: May 2014

Challenge your color palette!

My friends often tell me that they really love how I live but that they’ll never come across the ideas and don’t have the guts to use colors even though they love em. One of them actually said that even though she likes being surrounded by colors she didn’t dare buying the minty colored chairs she felt in love with nor paint her wall in the exact same favorite color in case she would regret it and in the end she always comes down to the safe solution and pick whats hot and trendy in the magazines and stick to her white walls and her trendy-brand-chairs!

I know that I (in this case) might be an exception and that I love to challenge the color palette – and I admit that sometimes I can be a bit too generous with decorating and painting everything – but hey, paint exists to be re-painted, right? SO, my biggest rule of thumb is, just do it, you can always regret and repaint! But don’t let it be a question of courage. I promised my friend to give her some small steps in working with colors, so that is what todays post shows – how just a little splash of color affects the entire look! You do not have to go all in on colored walls, go for what you like and forget about trends, what makes you feel good and to my dear friend I think the best color kick off is to implement colored furnitures and accessories before anything else 😉

Shelterness.com

The Novogratz

The Novogratz

marie-claire-maison

marie-claire-maison

Archilovers.com

 

… Simply love the quote from Henri Matisse, its spot on! If you like colors, just paint, repaint, paint, repaint… 

Mine venner siger ofte, at de virkelig elsker, sådan som det ser ud hjemme hos mig, men at de aldrig selv ville få de ideer, og at de ikke har modet til bare at bruge løs af farver, på trods af de er vilde med farver. En af dem sagde sågar, at selv om hun elsker at være omgivet af farver, så tør hun ikke at købe den mint-farvede stol, som hun forelskede sig i eller male sin væg i selv samme yndlings farve, fordi hun var bange for at fortryde det – i sidste ende, ender hun altid med at vælge den sikre løsning og købe, hvad der er hot og trendy i boligbladene og holde sig til sine hvide vægge og de trendy – mærke – stole!

Jeg ved, at jeg (i dette tilfælde ) kan være en undtagelse, og at jeg elsker at udfordre farvepaletten – og jeg indrømmer, at nogle gange kan jeg være lidt for rundhåndet med at udsmykke og male alt – men hey, maling eksisterer jo for at blive malet over igen ik sandt? Så min bedste tommelfingerregel er, gør det! Du kan altid fortryde og male det igen! Men lad det ikke være et spørgsmål om at turde. Jeg lovede at give min veninde nogle små tips til hendes vej i arbejdet med farver, så det er, hvad dagens indlæg viser – hvordan et lille stænk af farve kan påvirke hele looket! Du behøver ikke at gå all-in og male vægge, mærk efter, hvad du kan lide, hvad der passer til dit hjem og glem alt om tendenser og til min kære veninde, jeg tror, ​​den bedste start i farvelegen er at tilføje farverige møbler og pynteting før noget andet 😉


Sucker for books? #4 tips

I love books and I am simply a sucker for home libraries! I have many books that I know Ill never get to read – actually I have books that I am a bit ashamed of but I just can’t throw ´em out cause they have become a part of my interior decoration – even the most awful paperback contributes to the cozy and warm atmosphere that a simple thing as books can create! Remember Harry Potter!!? When I was writing my thesis I went to the Royal Library, the black diamond, in Copenhagen – cause the reading hall gave me the feeling of being at Hogwarts – all the books gave me this lovely fragrance of wisdom. coziness and warmth – crucial for me to finish my thesis! There is nothing new about home libraries and stacking books – but it still works and to me – I don’t care about trends – I care about what works and what makes me feel good 😉

Today Ill show you a selection of different home libraries that I think works really well and give you some quick and easy tips how to add a cool touch and life to your book shelf!

1. First thing might be the boring one – make up your mind – what do you want to keep, get rid of, which items do you want to expose and what look are you heading for?

 2. Color magic! Are you into colors? This is a fun and decorating solution, might be a bit annoying if you actually want to read and you cant remember the color of the book, but anyway this home library just make me smile – does it make you smile too? 😀

If you decide to make your own colorful library – see what works best at yours! Might be a vertical mountain of colored books, beginning with the dark ones at the bottom, gives a better effect in a more narrow room for instance – if you try it out ill be happy to see a photo!

3. If your collection of books goes in every direction an idea is to see the bookshelf as a wall that you can decorate with frames, prints and lights – when you hang a photoframe directly on the shelf the different levels adds a more calm look to a sometimes chaotic mass of books – just take a look at the photo beneath, when I look at the bookshelf my eyes concentrate on the photoframe at first!

4. Create small platforms with samples of for instance a plant, a little vase with flowers, a photo, a sculpture, a travel treasure or whatever you find decorative! A rule of thumb, when you do samples think in colors that complement each other – I´m sure your eyes will notice immediately if the color palette has turned out annoying!

Lastly, if you do not read, do not have books but really wants a home library – why not get a wall poster? They come in funky colors, b/w and greyish! 🙂

Jeg elsker bøger, og jeg er simpelthen en sucker for kæmpe bogreoler! Jeg har mange bøger, som jeg ved, jeg aldrig kommer til at læse – faktisk har jeg bøger, som jeg er lidt flov over at have, men jeg kan bare ikke smide dem ud, for nu er de blevet en del af min indretning – selv den mest forfærdelige paperback kan bidrage til den hyggelige og varme atmosfære, som simple ting som bøger kan skabe! Tænk på Harry Potter!? Da jeg skrev mit speciale, sad jeg på det Kongelige Bibliotek, Den Sorte Diamant. i København – læsesalen gav mig simpelthen en følelse af ​​at være på Hogwarts – alle bøgerne osede af visdom, hygge og varme – altafgørende for at jeg fik afleveret mit speciale! Der er intet nyt i kæmpe bogreoler og stablede bøger – men det virker stadig – jeg går ikke op i trends – men heg går op i, hvad der virker, og hvad der får mig til at føle mig godt tilpas 😉

I dag vil jeg vise jer et udvalg af forskellige hjemme biblioteker, som jeg synes virker rigtig godt, og give jer nogle hurtige og nemme tips til, hvordan i kan tilføje et cool touch og liv til jeres bogreoler!

1. Første ting kan være lidt kedelig – gør op med dig selv – hvad vil du beholde, hvad kan du smide ud, hvilke ting vil du gerne vise frem, og hvilket udtryk stræber du efter?

 2. Farve magi! Er du til farver? Her er en sjov og dekorativ løsning, kan dog være en smule irriterende, hvis du rent faktisk ønsker at læse, og ikke lige kan huske farven på bogen, men uanset får den her bogreol mig bare til at smile – får den også dig til at smile? : D

Hvis du beslutter dig for at lave dit egen farverige bibliotek – så se, hvad der virker bedst hos dig! Det kan for eksempel være, at et lodret bjerg af farvede bøger, begyndende med de mørke i bunden, giver en bedre effekt i et mere smalt rum – hvis du kaster dig ud i det, vil jeg meget gerne se et billede!

3. Hvis din samling af bøger stikker i alle mulige retninger kan det være en idé, at se bogreolen som en mur, du kan dekorere med rammer, billeder og lys – når du hænger en fotoramme direkte på reolen, giver de forskellige niveauer et mere roligt udtryk – se billedet ovenover! Når jeg ser på reolen, er fotorammen det første, mine øjne ser!

4. Skab små platforme med samlinger af for eksempel en plante, en lille vase med blomster, et foto, en figur, et rejse fund eller hvad som helst, du finder dekorativt! En tommelfingerregel – tænk i farver, der supplerer hinanden – jeg er sikker dine øjne straks vil bemærke, hvis farvepaletten viser sig at være irriterende!

Endelig, hvis du ikke læser og ikke har bøger, men virkelig ønsker dig et hjemme-bibliotek – så få en kæmpe væg til væg plakat? De kommer i funky farver, sort/hvid og grålig! 🙂

BOOKS ARE NOT JUST FOR READERS, HAPPY TUESDAY EVERYBODY! 

All the best from ME! 


Interiorwise part 2

(Dansk version nederst)

Its Tuesday and I haven´t posted since Friday, not that I haven´t been blogging, Ive been blogging more than ever… in my mind! The Hive Conference took me by storm! It was really awesome to meet so many bloggers from all over Europe and I got so inspired and was totally bombed with do´s and donts, new ideas and new faces – when I sat down in my couch in front of my lap top Sunday evening, I was suddenly overwhelmed by this awareness about being a blogger – I suddenly have become a part of a world that I didn’t even knew existed a couple of years ago. Not only is it a new world it might also be a turning point in my life!

So what actually happened at the Hive was that I entered what at first felt like a private party – I crashed somebody’s party and I didn’t really know the “code of conduct”, who should I talk to, where should I sit AND not least should I be aware of any big shots that I was supposed to know, say hello, definitely not dare to sit next to… I went in as a newborn blogger, with an open heart and mind – what else could I do than just being me, me who suddenly wasn’t only Daniélle but also Interiorwise!

Interiorwise

ME

The Hive gave me a lot, but the most fantastic that I am carrying with me is – that writing a blog, is so much more than just writing – its sharing myself with (at least in theory) the entire world! Really freaky and at the same time whats really attract me… and something I haven’t been very good at so far! When I started Interiorwise my first thought was that nobody cared who I am – that my mission was to feed you with bunch of inspiration, ideas, great photos and fun stuff for your homes! But I guess they are right, because every single post and word comes directly from me and at the very moment I picked something to show you I had my reasons to do so!

Everybody talked about being authentic and stick to what you believe in – and even though it sometimes can be tempting to jump into the mainstream, cause I know the majority likes it – its just not me!

Ill asure you, that what I am passionate about is doing something out of the ordinary and steer clear of the mainstream and if I ever get to that point where I go with the flow and invite popular-brands that everybody plaster their homes with – please STOP me!

I just had a mental-writing-breakdown after meeting all the pros but I am back more than ever and have so many ideas that I don’t have time to sleep – and I want to thank all of you for your comments and supports, Cheers!

All the best 

xx

Daniélle 

Det er tirsdag, og jeg har ikke postet noget siden fredag, ikke ensbetydende med at jeg ikke har blogget, tværtimod har jeg blogget mere end nogensinde … i mit stille sind! The Hive konferencen tog mig med storm! Det var virkelig fantastisk at møde så mange bloggere fra hele Europa, jeg blev så inspireret, og var fuldstændig bombet med do´s og dont´s, nye ideer og nye ansigter – så da jeg satte mig i min sofa med min lap top på skødet søndag aften, blev jeg pludselig overvældet af en bevidsthed om at være blogger – jeg er pludselig blevet en del af en verden, som jeg ikke engang vidste eksisterede for bare et par år siden. Ikke alene er det en ny verden, det er måske også et vendepunkt i mit liv!

Men, det der egentlig skete på The Hive, var, at jeg trådte ind i, hvad der først føltes som en privat fest – jeg crashede nogens fest, hvor jeg ikke kendte til “spillereglerne”, hvem skulle jeg tale med, hvor skulle jeg sidde, og ikke mindste burde jeg være opmærksom på, om der  var nogle af de store stjerner, som jeg burde kunne kende, sige hej til eller absolut ikke sætte mig ved siden af ​​… Jeg gik som en nyfødt blogger ind til konferencen med et åbent hjerte og sind – hvad andet kunne jeg gøre end bare være mig, mig, der pludselig ikke kun var Danielle, men også Interiorwise!

The Hive gav mig en masse, men det mest fantastiske, som jeg bærer med mig, er – at skrive en blog, er så meget mere end bare at skrive – det er at dele mig selv (i hvert fald i teorien)med hele verden! Virkelig freaky og samtidig præcis det, som virkelig tiltrækker mig … og noget jeg ikke, indtil videre, har været så god til! Da jeg startede Interiorwise, var min første tanke, at ingen havde interesse i at vide, hvem jeg er – min mission var at fodre jer med en masse inspiration, ideer, lækre billeder og sjove ting til jeres hjem! Men de har nok ret, fordi hver enkelt post og ord kommer jo direkte fra mig, så allerede idet jeg vælger at vise jer noget helt bevidst udvalgt, så deler jeg jo en del af mig!
Alle oplægsholderne talte om at være autentisk og holde sig til, hvad man tror på – og selv om det nogle gange kan være fristende at hoppe ind i det spor og den stil, som jeg ved, de fleste kan lide det – så er det bare ikke mig!
Jeg forsikrer jer, at det jeg brænder for er at gøre noget ud over det sædvanlige at styre udenom det sikre, det alle har – og hvis jeg nogensinde kommer til det punkt, hvor jeg gå med strømmen og inviterer de populære mærker, som mange har overdænget deres hjem med – så stop mig venligst!

Jeg havde et mentalt-skrive-sammenbrud efter at møde alle de professionelle, men jeg er tilbage mere end nogensinde, og har så mange ideer, at jeg ikke har tid til at sove – og jeg vil gerne takke jer alle for jeres kommentarer og uvurderlige støtte, Cheers!

Mange hilsner 

Daniélle


High on colors… storage for kidsroom!

My friend called me a couple of days ago and asked if I could recommend her any storage for her sons books and I suddenly remember that I, a while ago, came across the Danish designer Henriette W. Leth! 

Henriette graduated from the  Danish Design School and now works as an interior-consulting and furniture designer. Further more she carries an education as Neo Feng Shui, from where I believe her design statement is coming from: “It’s not about how it looks but how it makes you feel”. 

I recommended my friend the Color Box or stack – cause the flexibility is the real cool thing about the boxes – stack em, hang em, do whatever you like and combine the funky colors just the way you like! 😉 I´m sure her sons gonna love the colors, who would not 🙂 …

 You can get the color boxes at Normann Copenhagen, each box costs DKK 600!

Hej Danmark 😉 

Min veninde ringede forleden og spurgte, om jeg kunne anbefale noget opbevaring til hendes søns bøger! I min søgen kom jeg pludselig i tanke om, at jeg for et stykke tid siden faldt over den danske designer Henriette W. Leth!

Henriette er uddannet fra Dansk Design Skole og arbejder nu som interiør-konsulent og møbeldesigner. Udover det er Henriette også Neo Feng Shui konsulent, det må være derfra, ​​hendes design statement udspringer, nemli: “Det handler ikke om, hvordan det ser ud, men hvordan det får dig til at føle”.

Jeg anbefalede min ven Color Box – det er nogle virkelig cool kasser, fleksibelt design med mulighed for både at stable og hænge dem OG kombinere dem i præcis de funky farver, du kan lide! 😉 Jeg er sikker på min venindes sønner kommer til at elske de farver, hvem ville ikke det 🙂 …

HAPPY HOLIDAY (at least in Denmark) –
Ill be back next week hopefully HIGH on the bloggers Hive conference! 
xx Daniélle 

 


INTERIORWISE at The Hive!

The European blogger conference THE HIVE is just around the corner! It will take place in Copenhagen this weekend and I am looking so much forward to it, to see what its all about, meeting bloggers from all over Europe, networking and exploring my very new world! I will attend workshops and presentations from other bloggers and brands and I am sure Ill be gifted with a billion ideas to make Interiorwise even better 😉

I thought I had to bring a kind of contact card for this, to me, unexplored event – I am quite satisfied, but would really appreciate your opinion – I mean It can always be different, better, funnier  right – so how do you like it? 

Den europæiske blogger konference The Hive er lige rundt om hjørnet! Det sker i København den kommende weekend, og jeg ser så meget frem til det, glæder mig til at se, hvad det hele er for noget, til at møde bloggere fra hele Europa, networke og udforske en helt ny verden for mig! Jeg skal deltage i workshops og høre oplæg fra andre bloggere og firmaer, og jeg er sikker på, at jeg bliver overdynget af en milliard ideer, der kan være med til at gøre Interiorwise endnu bedre;)
Jeg synes, jeg burde have en form for kontaktkort med til den her uudforskede begivenhed – jeg er ret tilfreds, men vil virkelig sætte pris på jeres mening – jeg mener, det kan jo altid blive anderledes, bedre, sjovere – hvad synes i?


ALL THE BEST AND READY FOR THE HIVE! 

THANK YO SO MUCH FOR FOLLOWING, COMMENTING AND JOINING ME 🙂

XX

Daniélle


%d bloggers like this: