Monthly Archives: May 2014

What do you recall from your first room?

(Dansk version nederst)

My first recall goes back to my pure red cupboard and my single bed covered in red textile with thin white squares, I really loved the red cupboard until the day my little budgerigar flew directly into it hits its beak and died! Very dramatic… and bye bye to the red cupboard! My next period was very pink, if you saw me today you might not believe it, but I had all my entire room painted in a very shady light pin and I had this bedlinen with a big gate decorated with pink flowers and green leaves, so pretty if you asked me at that time 😉 actually my mum still has it! On the wall just behind my bed I had a poster with the cutest dog ever, a big and fluffy one! BUT what I also remember is the crystal white ceiling that I was starring at every night – nothing that would take me on an adventure or distract my thoughts… exactly what I have addressed about hospitals and care homes! I mean, its almost 30 years ago and I still remember how it looked and how it made me feel, have you experienced anything similar?

These examples might inspire to create a fun and stimulation ceiling for and maybe with your kids 🙂

ceilingdecor.blogspot.com

ceilingdecor.blogspot.com

http://www.designmegillah.com
juniorbusiness.dk
juniorbusiness.dk

Mit første minde fra mit børneværelse går tilbage til mit lille rød skab og min seng, der var betrukket med rødt tekstil med tynde hvide terner, jeg elskede det røde skab højt lige indtil den dag, hvor min undulat fløj direkte ind i det, brækkede sit næb og døde! Meget dramatisk … og farvel til det røde skab! Min næste periode var meget lyserød, hvis du så mig i dag, ville du måske ikke lige tro det, men hele mit værelse var malet svagt lyserødt, og jeg havde sågar også sengetøj med en stor port dekoreret med lyserøde blomster og grønne blade, så fint hvis du spurgte mig dengang 😉 Min mor har det faktisk stadig! På væggen lige bag min seng havde jeg en plakat med den sødeste hund, en stor og fluffy en! Men hvad jeg husker også er, at jeg lå og gloede op i et kridt hvidt loft, som hverken drev mig på eventyr eller distraherede mine tanker … netop, hvad jeg tidligere har bidt mærke i på hospitaler og plejehjem! Tænk, det er næsten 30 år siden, og jeg kan stadig huske, hvordan det så ud, og hvordan det fik mig til at føle, har du haft lignende oplevelser med de hvide lofte?

Måske kan eksemplerne her inspirere til at skabe et sjovt og stimulerende loft til og måske sammen med børnene 🙂

I´d be more than grateful to hear about yours and your kids experiences! How important is ceiling decoration for you?
ALL THE BEST
Daniélle

Classy bookshelves for the small place!

(Dansk version nederst)

Not long ago I made a post on home libraries, which I am a big fan of!! But unfortunately not everybody has the space for that, so todays post goes to those who lack space or those into simple cool design! Usually this typographic bookshelf by Meb Rure would not catch my eye, but it did! And I think its because I find it both funny and stylish – If you mix it with another look (materials, style…), like Meb Rure has done by hanging it on a raw brick wall, I think it works really great! Its funny and a piece of art – and it fits in both for the kids and ME! Funny, cool or odd, how do you like it?

Another really cool bookshelf if you lack space is this cool and classic ‘Paperback’ from Studio Parade! A cool way and light looking way to show off your book collection. The shelves are to be arranged just the way you like it and it comes in different sizes!

Studioparade.nl

Studioparade.nl

Archiexpo.com

Archiexpo.com

For ikke så længe siden havde jeg et indlæg om bogreoler eller “hjemmebiblioteker”, som jeg er stor fan af! Men desværre er det ikke alle, der har plads til den slags, så dagens indlæg er til dem, der mangler plads eller dem, der elsker simpelt fedt design! Normalt ville denne typografiske boghylde fra Meb Rure ikke fange min interesse, men det gjorde den altså! Og jeg tror, ​​at det er dens både sjove og stilfulde udtryk og form –  og hvis den blandes med et andet look (materialer, stil …), ligesom Meb Rure har gjort ved at hænge hylden på en rå murstensvæg, så synes jeg virkelig det fungerer! Den er sjov og samtidig et kunstværk – og så passer den både til børn og til MIG! Sjov, cool eller kikset, hvad synes du?

En anden mulighed er den her fede boghylde med et klassisk look fra Studio Parade! Perfekt, hvis du mangler plads og en cool og “let” måde at vise din bogsamling frem på en dekorativ måde. Hylderne kan arrangeres præcis som du ønsker det og, findes i forskellige størrelser!

HAVE A WONDERFUL DAY, ENJOY THE BEAUTIFUL THINGS AROUND YOU!
XX Daniélle

Kids drawings! ??… (family photos)

Its Tuesday and the sun is shining in Copenhagen, whats not to love! When the sun is shining my mind explodes, I get so many impressions leading to way too many ideas how to redecorate our home, so I decided to take my lap top and leave for a chai latte at my favorite cafe – my way to avoid any kind of home duties and distractions! Instead I was hit by all the impressions that I get when I´m surrounded by people! Its like when I go for a run… I´ve heard that many runners run to clear their head, but when I run I get hit by millions and millions of thoughts – actually I often get the best ideas when I go for a run, but the downside is that I have to write them down, a bit annoying… hmm, but maybe it comes down to, I actually clear my head and therefor it creates more space to creative thoughts and ideas!

Every time I come to my friends place she “complaints” about all the (not so) beautiful drawings that she gets from her son almost a new production every single day! She asked me if I had any ideas what to do with them! Hmm… Today I was hit by an idea… Taylor & Wood! 

Taylor & Wood have made this frame wallpaper, that looks cool with or without personal decoration! But of cause Ill go for a personal touch, so why not let the kids either draw directly at the wallpaper (in the frames) or glue up their drawings? … another option is to let the kids add colors to the streets of New York city, why not… fun, cool and personal right! 😉 AND of cause this wallpaper would be perfect for family photos as well!

Det er tirsdag og solen skinner i København, intet at klage over! Når solen skinner eksploderer mit hoved, jeg bliver bombarderet med indtryk, der fører til alt for mange ideer, derfor pakkede jeg min lap top og smuttede ned på min yndlings cafe  for at nyde en chai latte – min måde at undgå enhver slags hjemlige pligter OG undgå at blive distraheret!  I stedet vil jeg bare suge til mig af alle de indtryk, som jeg får, når jeg er omgivet af mennesker! Fuldstændig som når jeg løber en tur … Jeg har hørt, at mange løbere løber for at tømme deres hoved, men når jeg løber, bliver jeg tværtimod ramt af millioner af tanker – jeg får faktisk ofte de bedste ideer, når jeg løber en tur, ulempen er bare, at jeg er nødt til at skrive dem ned, lidt irriterende … hmm , men måske betyder det, at jeg faktisk tømmer hovedet, så der bliver plads til de kreative tanker og ideer!

Min veninde “klager” tit over alle de (ikke så ) smukke tegninger, som hun næsten dagligt får fra sin søn! SÅ, forleden dag spurgte hun, om jeg ikke havde en eller anden ide til, hvad hun skulle stille op med alle kunstværkerne! OG… I dag blev jeg ramt af en ide – Taylor & Woods!

Taylor & Wood har lavet tapetet dekoreret med tomme rammer, der ser fedt ud både med og uden personlige dekorationer, men jeg vil selvfølgelig gå for det personlige touch – så hvorfor ikke lade børnene enten tegne direkte i rammerne eller klistre deres tegninger op? … en anden mulighed er at lade børnene farvelægge New Yorks gader, ja, hvorfor ikke… sjovt, cool og personligt! 😉 OG… selvfølgelig er Taylor & Wood tapet også perfekt til familie billeder!

Have a wonderful Tuesday everybody! 🙂

Trapped in your comfort zone?

I have mentioned them before and Ill do it again… and again, the Novogratz one of my biggest models within interior design! SO, what is so special about the Novogratz, what makes them so unique?

To me, its not only about style, cause I´m not always into their style, but what I am always into is their courage and their way of going ALL IN! The Novogratz not only do interior design they create a complete universe. They aren’t afraid of doing something totally odd, outrageous and weird, they just do it! And even though some of their designs aren’t really my style, there is no doubt that the style is complete and thats exactly what I always go for – be gutsy, creative and try out your ideas even though they might sound really nuts, thats what I do 😉

Ill show you some of the Novogratz projects that hopefully will inspire you to forget all about do´s and don’t´s and give you the impression of how to complete a style and jump out of the comfort zone!

The teens? 

Them kids?  In many of their project Novogratzs aren’t going for kids themes when their style kids rooms – a way of increasing the funky and fun and decreasing the (too much) cuteness  😉

The bachelors? 

This home was made for two busy bachelors in New Jersey – I am especially crazy about the striped wall and the little scattered zoo! The color palette gives a calm but still lively look! WHat do you think? 

AND, for the color maniacs! 🙂 Since Im not a huge fan of pink I would never go for a kitchen like that, BUT I think these photos from The Novogratz projects talk for themselves – this is all about going all in, all about letting jumping out of your comfort zone! Into colors or not, this is just to remind you that interior design is all about playing!

Im a huge fan – what do you think? awesome or horrible 😉 

Jeg har nævnt dem før og gør det igen… og igen, familien Novogratz en af ​​mine største forbilleder indenfor indretningsdesign! Men, hvad er det, der er så specielt ved the Novogratz, hvad gør dem så unikke?

For mig, handler det ikke kun om stil, og jeg er langt fra altid vild med deres stil, men hvad jeg altid er vild med, er deres mod og deres måde at være gennemførte på! Novogratz laver ikke kun indretningdesign, de skaber et helt univers. De er ikke bange for at gøre noget mærkeligt, vildt og underligt, de gør det bare! Og selv om nogle af deres designs virkelig ikke er min stil, så er der ingen tvivl om, at stilen er gennemført og det er præcis, hvad jeg altid er fortaler for – vær modig, kreativ og afprøv dine ideer, selvom de kan lyde virkelig tossede, det er det, jeg gør;)

Jeg vil vise jer nogle af the Novogratz projekter, som forhåbentlig vil inspirere jer til at glemme alt om Do´s og Dont’s og give jer et indtryk af, hvordan man skaber en gennemført stil og springer ud af sin comfort zone!

Når Novogratz indretter børneværelse går de sjældent efter børne-temaer – det er en måde at gøre det mere funky og sjovt og mindre tutte-nuttet 😉

Det næste hjem blev indrettet til to ungkarle i New Jersey – Jeg er især vild med den stribede væg og deres lille væg zoo! Farvepaletten giver et roligt, men stadig livligt look! Hvad synes du?

Og til de farve tossede! 🙂 Jeg er ikke stor fan af pink, så jeg ville nok aldrig få et køkken som dette, men jeg synes, ​​at billederne fra Novogratz projekter taler for sig selv – det handler om at gå all-in, om at springe ud af sin comfort zone! Til farver eller ej, så er dette en reminder om, at indretningsdesign i bund og grund handler om at LEGE!

ITS SUNDAY, LETS PLAY 🙂
XX Daniélle 

Let the kids play – interactive wallpaper!

Do you get tempted when you look at a white wall? I do! I am 34 years old and I still have to sit on my hands when I see a white wall! I just love to write, draw and paint directly on the wall, maybe because my mum didn’t  really appreciate it when I was little – and now I can do whatever I like without being told off ! But what about them kids? 😉

Luckily, not only I have thought about this! When I browsed around I came across different solutions, so if you ain´t a huge fan of your children drawing on the walls the answer is here – go for interactive wallpaper! It comes in many different types – the first one is my favorite, if I was to choose for myself! Its called “I SEE” and you can get it at Cavern Home! Imagine what you can create 😉

Cavern.com, Interiorwise

Cavern.com, Interiorwise

“Dress Me Up”, oh yeah! At Rosenberry home you can get this fantastic wallpaper made by Pop & Lolli. “Dress Me Up” comes with  a collection of outfits and costumes, so your kid not only can change the look of the girls but also the look of the wall, amazing right?

Magnet-receptive wallpaper is another fun way to decorate the room and at the same time give your children a space to unfold their creativity. Magscapes invented the first magnet-receptive printable wallpaper back in 2006. They have a wide range of magnetic wall coverings that enables you continuously to change the look! These ones are primarily made for kids but Magscapes offers a range of different uni-age styles! 

 

Blir´ du fristet, når du ser på en hvid væg? Det gør jeg! Jeg er 34 år og er stadig nødt til at sidde på mine hænder, når jeg ser en hvid væg! Jeg elsker at skrive, tegne og male direkte på væggen, måske fordi min mor på ingen måde satte pris på det, da jeg var lille – og nu kan jeg gøre lige, hvad der passer mig, uden at blive skældt ud! Men hvad med børnene? 😉

Heldigvis er det ikke kun mig, der har tænkt over det! Da jeg surfede rundt faldt jeg over flere forskellige løsninger, så hvis du ikke er stor fan af, at dine børn tegner på væggene er svaret her – interaktiv tapet! Der findes mange forskellige slags – det første er klart min favorit, hvis jeg skulle vælge til mig selv! Det hedder “Jeg ser”, og du kan få det på Cavern Home! Forestil dig lige, hvad du kan lave 😉

“Dress Me Up”, oh yeah! Hos Rosenberry kan du få det her fantastiske tapet designet af Pop & Lolli. “Dress Me Up” kommer med en samling af tøj og kostumer, så dit barn ikke blot kan ændre udseende på pigerne men også udseendet af væggene, fantastisk ik?

Magnet-tapet er en anden sjov måde at dekorere et rum på, og samtidig giver det dine børn plads til at udfolde deres kreativitet. Magscapes opfandt det første magnet-tapet tilbage i 2006. De har en bred vifte af tapeter, der giver dig mulighed for løbende at ændre udseende! Dem jeg her har valgt er primært lavet til børn, men Magscapes tilbyder en række forskellige tapeter til alle aldre og formål!

HAPPY WEEKEND EVERYBODY – hope its gonna be a nice one!
xx Daniélle

%d bloggers like this: